Maaike Lahaise

Maaike Lahaise er født i Nederland og kom til Norge i 1973. Etter å ha avsluttet førskolelærerutdanningen i 1981 har hun arbeidet som styrer, pedagogisk leder og støttepedagog i både heldags- og korttidsbarnehager. Hun har også arbeidet som oversetter, morsmålslærer, kursholder og litterær agent for flamsk litteratur i Skandinavia. Den filosofiske samtalen ble hun introdusert for via to flamske kunstnere og en filosof som gjennomførte filosofiske samtaler ved hjelp av en barnebok og en motorsag. Maaike har videreutdanning i filosofi med barn fra Høgskolen i Oslo. Maaike Lahaise  har, sammen med Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup skrevet boken Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor (Kommuneforlaget 2010).