Bente Kalsnes

Bente Kalsnes er doktorgradsstipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Hun forsker på hvordan sosiale medier påvirker og eventuelt endrer dagsordenen under valg i Norge, Sverige, USA og Australia. Hun er mangeårig blogger og en av grunnleggerne av Girl Geek Dinners Oslo og Nordic Techpolitics. Tidligere har hun jobbet i Origo og i Dagbladets utviklingsavdeling, og hun har skrevet om teknologi og politikk fra Brussel for Morgenbladet, Forskning.no, og Mandag Morgen. Hun har en mastergrad i kommunikasjonsteknologi fra Georgetown University. Hun holder jevnlig foredrag i inn- og utland. Hun er medforfatter på boken Sosiale medier fra innsiden og ut − Intern samhandling og dialog (Kommuneforlaget, 2012).