Nina Lien Osen

Nina Lien Osen er psykiatrisk sykepleier og barneansvarlig. Hun har mastergrad i psykisk helsearbeid og helsesøsterutdanning. Kunst- og uttrykkspedagogikk (Norsk Institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon, NIKUT). Opplæring i gruppebasert behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser (Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi, IGA). Har arbeidet 16 år i psykisk helsevern siden starten av 2000, og 8 år ved kreftavdeling. Nina Lien Osen har, sammen med Marit Hegstad Relling, Marit Overvik og Torhild Glørstad, skrevet boken Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne – En praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlige  (Kommuneforlaget 2015).