Nina Lien Osen

Nina Lien Osen er psykiatrisk sykepleier og helsesykepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid. Hun har utdanning i kunst- og uttrykkspedagogikk (Norsk Institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon, NIKUT) og gruppebasert behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser (Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi, IGA). Hun har arbeidet ved kreftavdeling fra 1992-2000, og i psykisk helsevern siden 2000. Hun har særlig arbeidet med psykisk syke foreldre og barn som pårørende, primært klinisk, men også med undervisning for helsepersonell og studenter. Hun arbeider p.t. ved Akuttseksjonen Østmarka, St. Olavs hospital, som psykiatrisk sykepleier og barneansvarlig. Nina Lien Osen har, sammen med Marit Relling, Marit Overvik og Torhild Glørstad, skrevet boken Barne- og familiesamtaler når barn er pårørende. En praktisk håndbok for barnepersonell (KF 2019).