Nuria Oliu Moe

Nuria Oliu Moe er utdannet lærer i Spania og førskolelærer i Norge. Hun har videreutdanning i barnelitteratur og formidling for barn samt drama, teater og kommunikasjon og har arbeidet i barnehagen siden 1977. Tankene hennes er inspirert av den belgiske pedagogen Ovide Jean Decroly. Nuria er mest kjent for sine erfaringsbaserte og praktisk rettede kurs der hun benytter mange egenopplevde fortellinger til å belyse problemstillingene. Hun har skrevet boken Samlingsstund som sentrum i barnehagen - Tornerose har våknet (Kommuneforlaget 2014).