Kari Killén

Dr.philos. Kari Killén tok doktorgrad med avhandlingen «Omsorgssvikt og barnemishandling» (Kommuneforlaget 1988). Hun er utdannet sosionom med videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatrisk behandling i USA og England. Kari Killén underviser, veileder og gir konsultasjon både i Norge og internasjonalt. Hun har klinisk erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivning og voksenpsykiatrien, og hun har vært sakkyndig i barnevernssaker. Hun har skrevet sju fagbøker, hvorav de tre siste er oversatt til flere språk. Kari Killén har vært president i The International Society for Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN) og fikk i 2002 den internasjonale prisen Distinguished Career Award for Service and Contribution to the Prevention of Child Maltreatment. I 2013 mottok hun Kongens fortjenestemedalje. Hun er forsker emeritus med professorkompetanse ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), med samspill og tilknytning som forskningsområde. Hun arbeider for tiden med opplæring og metodeutvikling overfor foreldre og barn med rusmiddelproblemer og andre alvorlige psykososiale belastninger. Kari Killén har, sammen med May Olofsson skrevet Det sårbare barnet – Barn, foreldre og rusmiddelproblemer (Kommuneforlaget, 2001). Hun har også skrevet Barndommen varer i generasjoner – Forebygging er alles ansvar (Kommuneforlaget, 2012), Forebyggende arbeid i barnehagen – Samspill og tilknytning (Kommuneforlaget, 2012), Sveket I – Risiko og omsorgssvikt - et helseproblem og tverrfaglig ansvar (Kommuneforlaget, 2015) og Sveket II – Ansvar og (be)handling (Kommuneforlaget, 2010).