Yuliya Haugland

Yuliya Haugland er utdannet lærer og psykolog. Hun jobber som seniorrådgiver i Statped. Haugland har lang erfaring fra det pedagogiske feltet; hun har jobbet som lærer, skolepsykolog og foreleser ved høgskoler og universiteter. Hun har deltatt i flere opplærings- og veiledningsprosjekter knyttet til barnehager, skoler og PP-tjeneste. I de siste årene har Haugland fordypet seg på område «ADHD i barnehagealder». Hun har i samarbeid med kollega Rita Tangen skrevet boken Barn med ADHD i barnehagen – Tilrettelegging for trivsel, lek og læring (Kommuneforlaget 2012). Denne boken inneholder teori om tidlige tegn på ADHD og tilleggsvansker, og eksempler på hvordan det påvirker barns utvikling. Boken viser videre hvordan barnehagen kan jobbe med barn med ADHD-relatert atferd på en faglig profesjonell måte.