Torhild Glørstad

Torhild Glørstad er vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hun arbeider som barneansvarlig og har videreutdanning i kommunikasjon med barn, unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner, videreutdanning i kognitiv terapi. Hun har arbeidet 10 år i psykisk helsevern, 12 år i barnevernet og seks år med mennesker med psykisk utviklingshemning. Torhild Glørstad har, sammen med Nina Lien Osen, Marit Hegstad Relling og Marit Overvik, skrevet boken Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne – En praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlige (Kommuneforlaget 2015).