Anne Gerd Samuelsen

Anne Gerd Samuelsen

Anne Gerd Samuelsen har arbeidet som leder på ulike nivåer i både privat og offentlig virksomhet i vel 20 år. Hun har drevet firmaet www.arbeidsglede.com siden 2000, og arbeider aktivt som foredragsholder og/eller følger virksomheter over lengre tidsperioder i ulike organisasjonsutviklingsprosesser. Hun holder egne kurs i kommunikasjon og forandring, livsmestring, mindfulness/oppmerksomhetstrening og livskvalitet gjennom bevisstgjøring både for privatpersoner, ledere på ulike nivåer, pasienter og helsepersonell. Arbeidsgiverne er både fra privat, statlig og offentlig virksomhet, høgskoler og universiteter.

Samuelsen er utdannet psykiatrisk sykepleier og helsesøster og har hovedfag i helsefag (cand.san.) fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har i tillegg flere års studier fra Handelshøyskolen BI innen fagene ledelse, økonomi og organisasjonspsykologi. Videre har hun gjennomført et åtte ukers Mindfulness-Based Stress Reduction-program (MBSR), utviklet av amerikaneren Jon Kabat- Zinn, og er utdannet instruktør i oppmerksomhetstrening. Hun har selv aktivt praktisert oppmerksomhetstrening siden 1990 og deltar regelmessig på meditasjonssamlinger. Anne Gerd Samuelsen har også veilederutdanning i livsstyrketrening (basert på konfluent pedagogikk) og er utdannet offentlig godkjent konfliktmekler fra Diakonhjemmets høgskole i Oslo. Metoden til Kabat-Zinn er sentral i disse videreutdanningene.

Hun er også utdannet kommunikolog ved Studio Kom For (studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring).

Anne Gerd Samuelsen har utgitt Kunsten i tilstedeværelse (Kommuneforlaget 2010) og Kunsten i samspill – Fra ord til handling (Kommuneforlaget 2006).