Tom Rune Fløgstad

Tom Rune Fløgstad er utdannet både førskolelærer og markedsfører. Han har en allsidig arbeidserfaring som omfatter blant annet pedagogisk leder i barnehage, heltids tillitsvalgt i Norsk Lærerlag (Utdanningsforbundet), HMS-leder i Oslo kommune, Kultur- og oppvekstsjef i Oslo kommune, prosjektleder/personalansvarlig i Barnehageforbundet (Kanvas) og seniorrådgiver / ansvarlig for kvalitetsutvikling av offentlig sektor i den nasjonale kvalitetsforeningen i Norge – «Excellence Norway ». Han har drevet med opplæring i kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av offentlig sektor i en rekke år og representert Norge i internasjonale kvalitetsfora. Tom Rune Fløgstad har, sammen med Grete Helle, skrevet bøkene Helhetlig skoleutvikling – Fra kenguruskole til lærende organisasjon (Kommuneforlaget, 2007), Helhetlig skoleutvikling – Læringsstrategier og utviklingsverktøy (Kommuneforlaget, 2007), Ledelse av verdistyrte barnehager (Kommuneforlaget, 2016) og Verktøy som virker i verdistyrte barnehager (Kommuneforlaget, 2016).