Ragnhild Øvergaard Sæheim

Ragnhild Øvergaard Sæheim er utdannet allmennlærer med musikk og spesialpedagogikk (Høyskolen i Bergen og Universitetet i Oslo) og har videreutdanning og mastergrad i musikkterapi (Norges musikkhøgskole). Hun har jobbet flere år med musikkopplegg i barnehage og skole. Hun spiller tverrfløyte og dirigerer kor og korps. Ragnhild Øvergaard Sæheim har sammen med Finn Evensen og Unni Sørenbye Andersen skrevet boken Musikkglede i barnehagen – Lek med takt og toner (Kommuneforlaget, 2012).