Marit Overvik

Marit Overvik er psykiatrisk sykepleier og barneansvarlig. Videreutdanning i kommunikasjon med barn, unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner. Utdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser (SEPREP). Opplæring i gruppebasert behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser (Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi, IGA). Har arbeidet 30 år i psykisk helsevern. Marit Overvik har, sammen med Nina Lien Osen, Marit Hegstad Relling og Torhild Glørstad, skrevet boken Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne – En praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlige (Kommuneforlaget 2015).