Steve Chinn

Steve Chinn er en internasjonal foreleser, forfatter og forsker. Han har vært ansatt ved tre spesialskoler i tjuefire år og ved vanlige skoler i fjorten år. I tillegg til læreverk, arbeidsoppgaver and prøver, har han bidratt med kapitler til mange fagbøker. Han har skrevet boken Når matte blir vanskelig – Hvordan hjelpe elever med matematikkvansker (Kommuneforlaget 2013). Se også hans nettside: www.stevechinn.co.uk