Ove Dalen

Ove Dalen er senior innholdsrådgiver i Netlife Research og forfatter av bøkene Effektiv nettskriving og Slik lykkes du endelig med innhold på nett. Han har jobbet med webinnhold og intranett siden slutten av 1990-årene og hjulpet store norske mediekonsern, bedrifter, etater og organisasjoner med nettskriving og innholdsforvaltning. Ove jobber med innholdsdrevne utviklingsløp og er opptatt av at innholdet skal være styrende for hele designprosessen. Han er medforfatter på boken Sosiale medier fra innsiden og ut − Intern samhandling og dialog (Kommuneforlaget, 2012).