Kari Vestgarden

Kari Vestgarden er senior kommunikasjonsrådgiver med erfaring fra privat og offentlig virksomhet samt PR-byrå. Nå jobber hun i Statnett, hvor hun har ansvar for intern kommunikasjon og er redaktør for intranettet. Kari er utdannet fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Volda og har jobbet som journalist i lokalavis og som kommunikasjonsrådgiver i TINE og Dinamo. Hun har vært redaktør for internblad, jobbet med magasinutvikling, hatt ansvar for interne events og motivasjonskampanjer og ledet større webutviklingsprosjekter for blant andre TINE, NSB, SAS Braathens og Statnett. De siste årene har hun utviklet Statnetts intranett til en plattform for dialog, kompetansedeling og erfaringsutveksling på tvers av organisasjonen. Hun er medforfatter på boken Sosiale medier fra innsiden og ut − Intern samhandling og dialog (Kommuneforlaget, 2012).