Siv Akre

Siv Akre er pedagogisk utdannet og har jobbet i barnehagesektoren i mange år. Hun har de senere årene jobbet som nestleder i barnehage med ansvar for kompetanseutvikling, og som pedagogisk rådgiver og spesialkonsulent i ulike kommuneadministrasjoner der hun har jobbet opp mot både skole og barnehage. I tillegg til grunnutdanningen har hun tatt barnehagejuss, ledelse av utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skole, og våren 2011 ble hun ferdig med etterutdanning i veiledning. Akre har i ettertid vært med å få til et interkommunalt samarbeid for veiledning av nyutdannede førskolelærere og har, frem til høsten 2014, vært den som har stått for veiledningstilbudet til denne gruppen. Hun har også vært faglig ansvarlig for et interkommunalt prosjekt i barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak der veiledning har vært hovedområde for kompetanseøkningen i barnehagene. Fagansvaret har vært å reise rundt til alle barnehager i regionen og delt kunnskap og kompetanse i bl.a. dialogspill som veiledningsmetode for avdelinger/grupper/team i barnehagen og veilederrollen. Hun har også vært invitert til å holde foredrag og innlegg om veiledning av nyutdannede førskolelærere og veiledning av alle i barnehagen på ulike høyskoler og i flere kommuner. Siv Akre jobber for tiden som spesialkonsulent på Oppvekstkontoret i Trondheim kommune. Siv Akre har skrevet boken Dialogspill som veiledningsmetode i barnehagen – Refleksjon og læring i grupper (Kommuneforlaget 2014).