Leif Askland

Leif Askland er utdannet førskolelærer og arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for barnehagelærerutdanning. Han har, siden før han tok førskolelærerutdanningen, vært opptatt av likestilling, som like muligheter for kvinner og menn. Leif Askland har vært med i grupper som har arbeidet for å rekruttere menn til barnehagen. De siste årene har han, støttet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, holdt en rekke kurs for kommuner og barnehager om likestilling i barnehagen. Han har gitt ut en rekke bøker om barnehagelærerens rolle, om likestilling og om utviklingspsykologi, samt boken Større rom for jenter og gutter - Å utvikle en kjønnssensitiv pedagogikk i barnehagen (Kommuneforlaget, 2015).