Kari Pape

Kari Pape er førskolelærer med hovedfag i førskolepedagogikk og en svært anerkjent kurs- og foredragsholder. Hun er også mye brukt som rådgiver og prosessveileder for kommuner og barnehager over hele landet. Hun holder kurs innen temaer som ledelse, prosessarbeid og kvalitetsutvikling. Våren 2014 starter hun forelesninger på barnehagelederutdanningen i Stavanger kommune, i regi av Universitetet i Agder. Fra høsten 2014 er hun engasjert som foreleser ved masterstudie ved lederutdanningen ved Universitetet i Agder, og er også veileder for masterstudenter og sensor på masteroppgaver. Pape er en erfaren fagbokforfatter og har skrevet mange bøker om aktuelle temaer for barnehage og skole. Kari Pape har skrevet bøkene Æ trur dem søv – Om aktive voksne og sosial kompetanse i barnehagen (Kommuneforlaget, 2000), Se hva jeg kan 'a! Barnehagen som læringsarena (2006), Fra plan til praksis I – Prosessorientert arbeid i barnehagen (Kommuneforlaget, 2008), Fra plan til praksis II – Dokumentasjon og vurdering i barnehagen (Kommuneforlaget, 2009), Fra plan til praksis III – Verktøy (Kommuneforlaget, 2009), Den gode assistenten – En forutsetning for kvalitet i barnehagen (Kommuneforlaget, 2010) og Jakten på den gode barndom – Lekende og inkluderende miljøer i barnehagen (2013).