Ariane Schjelderup

Ariane Schjelderup

Ariane Schjelderup er magister i filosofi. Hun har, sammen med Øyvind Olsholt, jobbet med filosofi med barn siden 1998, og har etter dette vært tilknyttet en rekke skoler, barnehager og institusjoner på prosjektbasis. De har også arrangert filosofiklubber, filosofiske sommerleire og helgeseminarer for barn og driver selskapet Barne- og ungdomsfilosofene. Ariane Schjelderup har, sammen med Øyvind Olsholt og Maaike Lahaise skrevet boken Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor (Kommuneforlaget 2010).