Øyvind Olsholt

Øyvind Olsholt er magister i filosofi. Han har, sammen med Ariane Schjelderup, jobbet med filosofi med barn siden 1998, og har etter dette vært tilknyttet en rekke skoler, barnehager og institusjoner på prosjektbasis. De har også arrangert filosofiklubber, filosofiske sommerleire og helgeseminarer for barn og driver selskapet Barne- og ungdomsfilosofene. Øyvind Olsholt har, sammen med Maaike Lahaise og Ariane Schjelderup skrevet boken Filosofiske samtaler i barnehagen – Å ta barns tenkning på alvor (Kommuneforlaget 2010).