Lene Skovbo Heckmann

Lene Skovbo Heckmann er utdannet lærer og har arbeidet som lærer i flere år. I dag er hun selvstendig utviklingskonsulent i Danmark og Norge, der hun hovedsakelig leder større utviklingsprosesser på skoler og i kommuner. Hun er en meget etterspurt foredragsholder og har utgitt bøkene Den gode undervisningstimen (Kommuneforlaget 2014) og God vurderingspraksis i klasserommet (Kommuneforlaget 2014). www.leneheckmann.dk