May Olofsson

May Olofsson er dansk overlege og leder av Videncenter for forebyggelse av rusmiddelskader hos barn. May Olofsson har i mer enn 30 år arbeidet med barn som i fosterlivet har vært utsatt for alkohol og andre stoffer, med det formål å forebygge medfødte skader, omsorgssvikt og overgrep. May Olofsson arbeider også med gravide kvinner som har et forbruk av rusmidler, og med de vordende fedrene. May Olofsson har sammen med Kari Killén skrevet Det sårbare barnet – Barn, foreldre og rusmiddelproblemer (Kommuneforlaget, 2001).