Kjell Dahl

Kjell Dahl er organisasjonskonsulent og daglig leder av eget konsulentfirma. Han arbeider prosessorientert med fag, ledelses- og organisasjonsutviklingsprosesser. Dahl arbeidet tidligere som leder i offentlig sektor, i Kirkens Bymisjon og som førsteamanuensis ved Diakonhjemmets høgskolesenter. Han har videreutdannelse og arbeidserfaring i barne- og ungdomspsykiatri og familieterapi og har skrevet en rekke fagbøker om ledelse og endringsarbeid. Dahl er partner og styreleder i Lederskap as.