Lise Halkier

Lise Halkier er utdannet sosialpedagog og cand.ped. fra København Universitet. Hun har arbeidet fjorten år som førskolelærer i barnehager og integrerte institusjoner og de siste seks år som lektor på pedagogikkutdanningen. Har ved siden av universitetsstudiet hatt hånd om språkstimuleringen i barnehagen i Værløse Kommune gjennom to år. Lise Halkier er medforfatter av boken Pedagogikken og kampen om individet (Hans Reitzel 2004). Lise Halkier har, sammen med Karina Estrup Eriksen, skrevet bøkene Utviklingsstøtte til barn i barnehagen og Utviklingsstøtte til barn i SFO (Kommuneforlaget 2012).