Bo Steffensen

Bo Steffensen, cand.mag., dr.pæd., lektor, seniorkonsulent ved Nationalt videncenter for læsning, CVU Storkøbenhavn. Han har sammen med Theresa S. S. Shilhab bidratt i og vært redaktør for Nervepirrende pedagogikk (Kommuneforlaget 2007).