Ingrid Stranger-Thorsen

Ingrid Stranger-Thorsen er rådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT. Hun er medieviter fra Universitetet i Oslo og jobber til daglig med digitalisering av forvaltningen, brukerretting, sosiale medier og Statens kommunikasjonspolitikk. Hun har tidligere jobbet med kommunikasjon og organisasjonsutvikling i offentlig og frivillig sektor. Hun er medforfatter på boken Krisehåndtering 2.0 − Sosiale medier i bruk før, under og etter krisen (Kommuneforlaget, 2012).