Ingri Furuly Eriksen

Ingri Furuly Eriksen har en master i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU. Hun jobber ved Kommunikasjonsenheten i Trondheim kommune. Der er hun ansvarlig for Trondheim kommunes eksterne satsing på sosiale medier, i tillegg til at hun jobber mye med den interne bruken av sosiale medier gjennom BetaTrondheim. Andre arbeidsoppgaver er vedlikehold og videreutvikling av interne og eksterne nettsider for kommunen. Hun er medforfatter på boken Sosiale medier fra innsiden og ut − Intern samhandling og dialog (Kommuneforlaget, 2012).