Grete Helle

Grete Helle ble utdannet førskolelærer i 1975. Hun har vært både praktikant, pedagogisk leder og styrer i barnehage. I tillegg har hun arbeidet som heltidstillitsvalgt i Norsk Lærerlag (Utdanningsforbundet), vært Kultur- og oppvekstsjef i Oslo kommune, rektor for Speditørskolen og administrasjonssjef i et YS-forbund, hvor hun også ledet en fusjonsprosess med tre fagforbund. I 2003 startet hun opp firmaet Ringer i vann sammen med Tom Rune Fløgstad. De har siden vært engasjert i en rekke utviklingsarbeid for hele regioner, kommuner, skoler og barnehager i inn- og utland. Grete Helle har, sammen med Tom Rune Fløgstad, skrevet bøkene Helhetlig skoleutvikling – Fra kenguruskole til lærende organisasjon (Kommuneforlaget, 2007), Helhetlig skoleutvikling – Læringsstrategier og utviklingsverktøy (Kommuneforlaget, 2007), Ledelse av verdistyrte barnehager (Kommuneforlaget, 2016) og Verktøy som virker i verdistyrte barnehager (Kommuneforlaget, 2016).