Terje Melaas

Terje Melaas er lektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og har lek som spesialfelt. Melaas har tolv års erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehage. Han er en etterspurt foredragsholder og veileder, og bistår kommuner og barnehager med å utvikle gode lekemiljøer. Melaas har skrevet Improvisasjonsblikk – Støtte til lekende samspill (Kommuneforlaget, 2012), Kampen om leken – Ansvar og muligheter i barnehagen (Kommuneforlaget, 2014), Blikk for lek – Starte, verne, videreutvikle (Kommuneforlaget, 2015) og Se meg, jeg vil leke (Kommuneforlaget 2016).