Liv Berit Heimstad Tønnessen

Liv Berit Heimstad Tønnessen er pedagog, inspirator og veileder. Hun har vært selvstendig næringsdrivende siden 1993, og veileder og kurser ledere og team til å styrke arbeids- og læringsmiljø. Hun har vært mentor i Strand kommunes Være sammen-program, og var spaltist på temaet oppdragelse i Stavanger Aftenblad (2010-12). Hun holder jevnlig foreldrekurs for skoler og barnehager. Hun har skrevet boken Å velge det varme BLIKKET – Inspirasjon, mot og håp til dagens foreldre (Kommuneforlaget 2016).  www.livberit.no