Karina Estrup Eriksen

Karina Estrup Eriksen er utdannet i samfunnsfag og forvaltning ved Københavns Universitet. Har arbeidet som fullmektig i det tidligere Socialministeriets Børne- og familiekontor og de siste elleve år som lektor på førskolelærerutdanningen. Hun har erfaring med frivillig sosialt arbeid med unge med annen etnisk bakgrunn enn dansk. Karina Estrup Eriksen er leder for styret i en døgninstitusjon for anbrakte barn og unge. Karina Estrup Eriksen har, sammen med Lise Halkier, skrevet bøkene Utviklingsstøtte til barn i barnehagen og Utviklingsstøtte til barn i SFO (Kommuneforlaget 2012).