Lise Barsøe

Lise Barsøe er utdannet lærer med en master i pedagogikk. Hun arbeider som pedagogisk veileder, driver med ledertrening innenfor flere virksomheter og holder kurs og foredrag over hele landet. Lise Barsøe arbeider også med planmessig kompetanseutvikling og utviklingsarbeid over tid i en rekke barnehager. Hun veileder dessuten ledere i barnehager med hensyn til hvordan de kan få frem det beste i seg som ledere. Veiledningen dreier seg også om utviklingsarbeid, personalkonflikter, utfordrende barn og vanskelige samarbeidsforhold med foreldre. Lise Barsøe har skrevet tre bøker: Ville og stille barn i barnehagen - Veier ut av låste atferdsmønstre (Kommuneforlaget 2010), Barnehagelæreren som leder - Å lede voksne i arbeid med barn  (Kommuneforlaget 2013) og Personalutvikling gjennom veiledning i barnehagen (Kommuneforlaget 2014).