01.01.2020-31.12.2021
KS

Hovedavtalen har blitt forlenget til 31.12.2021.

Pris: Kr 125 
Antall:
KS

Kommunenes personalhåndbok 2020 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål i kommunen.

Pris: Kr 1075 
Antall:
KS Fokevalgtprogram 2019-2023
KS

Tillit er den mest sentrale verdien i et godt lokaldemokrati. Først og fremst handler det om tillit mellom dere som folkevalgte og innbyggerne, men det handler også om tillit mellom dere som er folkevalgte og administrasjonen, og dere folkevalgte imellom.

Pris: Kr 340 
Antall:
Pål Tanggaard

Denne boka gir svar på spørsmål som gjerne dukker opp i forbindelse med oppfølgingsarbeidet etter gjennomført 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse.

Pris: Kr 389 
Antall:
Espen Lynghaug

Denne boka er en døråpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeidslivet og fagopplæringen fungerer sammen.

Pris: Kr 259 
Antall:
Lær å lede gode prosesser og møter
Pål Tanggaard

Prosessledelse handler om å stille gode spørsmål og velge deltagende metoder som gjør at alle bidrar med sitt beste i en prosess eller møte.

Pris: Kr 515 
Antall:
Håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS' medarbeiderundersøkelse
Anne Margrete Fletre , Lisbeth Frydenlund

10-FAKTOR er KS' nye medarbeiderundersøkelse. 10-FAKTOR er forskningsbasert og trekker blant annet på BI-professor Linda Lais forskning.

Pris: Kr 379 
Antall:
Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp
KS

Arbeidsgivere må ha god kjennskap til gjeldende regelverk for å kunne håndtere en streikesituasjon på en god måte.

Pris: Kr 160 
Antall:
Arbeidsplan og turnusordninger
Hege Ingvoldstad Øhrn , Hege Torvbråten

Arbeidsplanen er et viktig hjelpemiddel for å oppnå et godt arbeidsmiljø for de ansatte og et best mulig tjenestetilbud for brukerne.

Pris: Kr 398 
Antall:
Fra ord til handling
Anne Gerd Samuelsen
Hvor gode vi er på å være bevisst oppmerksomt til stede i de ulike relasjoner, er avgjørende for om det blir et godt samspill eller ikke.
Pris: Kr 368 
Antall:
Anne Gerd Samuelsen
Livet er både et øyeblikks- og et livsprosjekt!
Pris: Kr 359 
Antall:
Tor Allstrin , Gry Brandshaug Dale , Jon Østensvig
Å kunne møte utfordringene i et arbeidsforhold på en korrekt måte og finne gode arbeidsgiverpolitiske løsninger er viktig for en arbeidsgiver.
Pris: Kr 598 
Antall:
Dynamiske krefter i organisasjoner
Gunnar Bendixen , Kjell Dahl , Jan Alm Knudsen , Tormod Lindås Olsen , Olepetter Roald
Hva gjør du som leder når svaret ikke finnes, men må skapes av deg og dine medarbeidere i organisasjonen?
Pris: Kr 398 
Antall:
Appreciative Inquiry
Bjørn Hauger , Thomas Gedde Højland , Henrik Kongsbak
Hvordan leder man utviklingsarbeid som får bedrifter og virksomheter som allerede er gode til å bli fremragende?
Pris: Kr 398 
Antall: