KS

Kommunenes Personalhåndbok 2019 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål i kommunene.

Pris: Kr 1049 
Antall:
Pål Tanggaard

Denne boka gir svar på spørsmål som gjerne dukker opp i forbindelse med oppfølgingsarbeidet etter gjennomført 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse.

Pris: Kr 379 
Antall:
Espen Lynghaug

Denne boka er en døråpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeidslivet og fagopplæringen fungerer sammen.

Pris: Kr 250 
Antall:
Lær å lede gode prosesser og møter
Pål Tanggaard

Prosessledelse handler om å stille gode spørsmål og velge deltagende metoder som gjør at alle bidrar med sitt beste i en prosess eller møte.

Pris: Kr 498 
Antall:
Håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS' medarbeiderundersøkelse
Anne Margrete Fletre , Lisbeth Frydenlund

10-FAKTOR er KS' nye medarbeiderundersøkelse. 10-FAKTOR er forskningsbasert og trekker blant annet på BI-professor Linda Lais forskning.

Pris: Kr 379 
Antall:
Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp
KS

Arbeidsgivere må ha god kjennskap til gjeldende regelverk for å kunne håndtere en streikesituasjon på en god måte.

Pris: Kr 160 
Antall:
Arbeidsplan og turnusordninger
Hege Ingvoldstad Øhrn , Hege Torvbråten

Arbeidsplanen er et viktig hjelpemiddel for å oppnå et godt arbeidsmiljø for de ansatte og et best mulig tjenestetilbud for brukerne.

Pris: Kr 398 
Antall:
Tariffperioden 01.06.2012-31.05.2014
KS Bedrift
Pris: Kr 64 
Antall:
Tariffperioden 01.06.2012-31.05.2014
KS Bedrift
Pris: Kr 64 
Antall:
Hovedoversikt (PAI/KS) Desember 2012
KS
Denne publikasjonen er basert på tall fra Personaladministrativt Informasjonssystem (PAI-registeret). Den gir en totaloversikt og inneholder tall for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som er med i KS tariffområde.
Pris: Kr 360 
Antall:
Fra ord til handling
Anne Gerd Samuelsen
Hvor gode vi er på å være bevisst oppmerksomt til stede i de ulike relasjoner, er avgjørende for om det blir et godt samspill eller ikke.
Pris: Kr 368 
Antall:
Anne Gerd Samuelsen
Livet er både et øyeblikks- og et livsprosjekt!
Pris: Kr 359 
Antall:
Tor Allstrin , Gry Brandshaug Dale , Jon Østensvig
Å kunne møte utfordringene i et arbeidsforhold på en korrekt måte og finne gode arbeidsgiverpolitiske løsninger er viktig for en arbeidsgiver.
Pris: Kr 598 
Antall:
Dynamiske krefter i organisasjoner
Gunnar Bendixen , Kjell Dahl , Jan Alm Knudsen , Tormod Lindås Olsen , Olepetter Roald
Hva gjør du som leder når svaret ikke finnes, men må skapes av deg og dine medarbeidere i organisasjonen?
Pris: Kr 398 
Antall:
Appreciative Inquiry
Bjørn Hauger , Thomas Gedde Højland , Henrik Kongsbak
Hvordan leder man utviklingsarbeid som får bedrifter og virksomheter som allerede er gode til å bli fremragende?
Pris: Kr 398 
Antall: