01.01.2020-31.12.2021
KS

Hovedavtalen har blitt forlenget til 31.12.2021.

Pris: Kr 125 
Antall:
med kommentarer
Jan Fridthjof Bernt , Oddvar Overå

Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt, og gjelder for alle organer og alle saksområder i kommunalforvaltningen. Loven gjelder også for fylkeskommunene og disses organer.

Pris: Kr 1549 
Antall:
01.05.2018 - 30.04.2020 (innbundet)
KS
Pris: Kr 229 
Antall:
01.05.2018 - 30.04.2020 (heftet)
KS
Pris: Kr 130 
Antall:
01.01.2018-31.12.2019
KS Bedrift
Pris: Kr 89 
Antall:
01.01.2018-31.12.2019
KS
Pris: Kr 119 
Antall:
Arkivdanning i prinsipp og praksis
Lars Buskø Gustavsen

Hva innebærer arkivfunksjonen? Hva er arkivformålene? Og ikke minst - hvordan jobber arkivtjenesten?

Pris: Kr 598 
Antall:
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
KS

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Pris: Kr 298 
Antall:
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
KS

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Pris: Kr 249 
Antall:
Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp
KS

Arbeidsgivere må ha god kjennskap til gjeldende regelverk for å kunne håndtere en streikesituasjon på en god måte.

Pris: Kr 160 
Antall:
Arbeidsplan og turnusordninger
Hege Ingvoldstad Øhrn , Hege Torvbråten

Arbeidsplanen er et viktig hjelpemiddel for å oppnå et godt arbeidsmiljø for de ansatte og et best mulig tjenestetilbud for brukerne.

Pris: Kr 398 
Antall:
Jon Wessel-Aas

Hva kan du skrive og dele på Facebook eller Twitter? Kan arbeidsgiver regulere hva ansatte gjør i sosiale medier? Kan offentlige etater delta fritt i sosiale medier?

Pris: Kr 319 
Antall:
Dag Wiese Schartum

Denne boken gir en sammenhengende oversikt over lovgivningen som offentlig forvaltning må følge når de treffer vedtak ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Pris: Kr 439 
Antall:
Håndbok for vurdering av dokumentinnsyn
Else Marie Moe

Denne boken er et svært nyttig hjelpemiddel i det daglige arbeidet med vurdering av dokumentinnsyn i virksomheter som er omfattet av offentlighetsloven.

Pris: Kr 359 
Antall:
Ane Grimelid , Christian B Hjort , Heddy Ludvigsen , Henrik W Smiseth , Monica Syrdal , Hanne C Zimmer , Janicke Wiggen

Hvilket rammeverk må offentlige innkjøpere forholde seg til når de foretar innkjøp, og hvilket handlingsrom gir regelverket til å forfølge etiske hensyn i innkjøpsprosessen?

Pris: Kr 359 
Antall:
Kommunikasjon og samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten, skoleetaten, sosialtjenesten i NAV og barneverntjenesten
Asbjørn Kjønstad

Stenger taushetsplikten for samarbeid mellom etater og ansatte som har ansvar for barn og unge – eller er den en døråpner?

Pris: Kr 369 
Antall:
Åsmund Edvardsen , Leif Kåre Helland
Boken skal gi kommunale saksbehandlere et bedre utgangspunkt for å kunne forstå forskriften for egenbetaling og gjøre riktige beregninger.
Pris: Kr 379 
Antall:
Tor Allstrin , Gry Brandshaug Dale , Jon Østensvig
Å kunne møte utfordringene i et arbeidsforhold på en korrekt måte og finne gode arbeidsgiverpolitiske løsninger er viktig for en arbeidsgiver.
Pris: Kr 598 
Antall:
Lasse Skaug
Denne boken gir deg en oversikt over de forskjellige trinnene i saksbehandlingen av kommunale helse- og omsorgstjenester. Du får videre en kort presentasjon av juridisk metodelære og viktige sider ved rettssikkerheten til de som søker og mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
Pris: Kr 398 
Antall:
Vibeke Resch-Knudsen
Hva er selskapsstyrets rolle? Hvordan utøves styrevervet? Hvilket ansvar har et styremedlem, og hvilket ansvar har daglig ledelse? Når må varsellampene lyse, og hvordan kan vi sikre at kompetanse er styrende for valg av styremedlemmer i kommunalt eide selskaper?
Pris: Kr 395 
Antall:
Om fordeling av makt ved delegering
Ole George Hoaas
Hvem bestemmer hva i en kommune? Hvordan ta grep om de formelle og uformelle prosessene bak beslutninger og vedtak?
Pris: Kr 375 
Antall:
Øyvind Kvalnes
Borgernes tillit til at ting går riktig for seg, er uløselig knyttet til at de opplever at beslutningstakerne er habile.
Pris: Kr 259 
Antall:
En håndbok i risikovurdering
Rolf Sture Normann , Tommy Tranvik
Myndighetenes satsning på en heldigital offentlig forvaltning fører til at informasjonssikkerhet og risikovurdering blir en sentral del av arbeidet med IKT-systemer og virksomhetsprosesser.
Pris: Kr 379 
Antall:
Lytte Dele Delta
Petter Bae Brandtzæg , Lars Gillund , Arne Krokan , Øyvind Kvalnes , Alf Tore Meling , Jon Wessel-Aas
Kan sosiale medier være nøkkelen til effektivisering av offentlige tjenester og forvaltning, eller bidrar de til lovbrudd, merarbeid og økt tidsbruk?
Pris: Kr 380 
Antall: