01.01.2018-31.12.2019
KS Bedrift
Pris: Kr 89 
Antall:
01.01.2018-31.12.2019
KS
Pris: Kr 119 
Antall:
For årene 1987-2011
Arne Holm , Trine Myrvold , Marit Ekne Ruud

 

Pris: Kr 598 
Antall:
En håndbok for deg som arbeider med flyktninger
Lena Scoufia , Nina Gran

Hva skal til for at flyktninger som kommer til Norge, skal mestre sin egen situasjon på best mulig måte? Hvordan skal vi i møte med nyankomne legge til rette for at de selv bidrar til å skape seg en ny tilværelse? Denne boken gir innspill til hvordan kommunen kan bidra til å oppnå dette.

Pris: Kr 359 
Antall:
KS

Kommunenes personalhåndbok 2018 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål i kommunen. Boken er en nyttig og nødvendig informasjonskilde også for folkevalgte og tillitsvalgte.

Pris: Kr 1029 
Antall:
Fra meg og mitt til vi og vårt
Erik Slinning

Dette er ikke bare en bok, men et oppslagsverk som du vil ha stor glede av. Den er solid forankret i teori og praksis.

Pris: Kr 520 
Antall:
eDialog24 chat kontaktpunkt