KS

Kommunenes personalhåndbok 2018 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål i kommunen. Boken er en nyttig og nødvendig informasjonskilde også for folkevalgte og tillitsvalgte.

Pris: Kr 1029 
Antall:
Fra meg og mitt til vi og vårt
Erik Slinning

Dette er ikke bare en bok, men et oppslagsverk som du vil ha stor glede av. Den er solid forankret i teori og praksis.

Pris: Kr 520 
Antall:
Kommuneforlaget (red.)

Kommunenøkkelen er en årlig oppslagsbok med navn, adresse, telefon, e-post og webadresse til alle kommuner og fylkeskommuner.

Pris: Kr 915 
Antall:
Espen Lynghaug (red.)

Fagopplæringsboka er ei oppslagsbok for alle aktører i fag- og yrkesopplæringen, både i skole, bedrift og forvaltning. Boka gir svar på ofte stilte spørsmål om gjennomføring og oppfølging av fagopplæringen.

Pris: Kr 425 
Antall:
Arkivdanning i prinsipp og praksis
Lars Buskø Gustavsen

Hva innebærer arkivfunksjonen? Hva er arkivformålene? Og ikke minst - hvordan jobber arkivtjenesten?

Pris: Kr 580 
Antall:
eDialog24 chat kontaktpunkt