Jan Fridthjof Bernt , Oddvar Overå
Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt, og gjelder for alle organer og alle saksområder i kommunalforvaltningen. Loven gjelder også for fylkeskommunene og disses organer.

Pris: Kr 1549 
Antall:
KS

Kommunenes Personalhåndbok 2019 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål i kommunene.

Pris: Kr 1049 
Antall:
Pål Tanggaard

Denne boka gir svar på spørsmål som gjerne dukker opp i forbindelse med oppfølgingsarbeidet etter gjennomført 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse.

Pris: Kr 379 
Antall:
Espen Lynghaug

Denne boka er en døråpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeidslivet og fagopplæringen fungerer sammen.

Pris: Kr 250 
Antall:
01.05.2018 - 30.04.2020 (heftet)
KS
Pris: Kr 130 
Antall:
01.01.2018-31.12.2019
KS Bedrift
Pris: Kr 89 
Antall:
01.01.2018-31.12.2019
KS
Pris: Kr 119 
Antall:
For årene 1987-2011
Arne Holm , Trine Myrvold , Marit Ekne Ruud

 

Pris: Kr 598 
Antall: