Den skjønnlitterære fortellingens betydning for barns utvikling
Signy Marie Kværneng Stoltenberg

Har du lagt merke til den årvåkne oppmerksomhet som kan vekkes hos barn i møte med en skjønnlitterær fortelling? Hvordan barnet kan fange inn fortellingen, leke med den, utvide den, gjenskape den og gjøre den til sin egen? Har du erfart hvordan fortellingen kan bli større enn seg selv når den deles i barnehage eller klasserom?

Pris: Kr 450 
Antall:
Espen Lynghaug (red.)

Fagopplæringsboka er ei oppslagsbok for alle aktører i fag- og yrkesopplæringen, både i skole, bedrift og forvaltning

Pris: Kr 425 
Antall:
Espen Lynghaug

Denne boka er en døråpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeidslivet og fagopplæringen fungerer sammen.

Pris: Kr 259 
Antall:
Vil du ikke være med og leke?
Line Aunaas

Introverte barn har behov for reflekterte voksne rundt seg, som har god kjennskap til dette personlighetstrekket.

Pris: Kr 349 
Antall:
Til beste for barn og unge i Kommune-Norge
Kari Glavin , Bodil Erdal

Det er nødvendig og viktig å samarbeide på tvers av profesjoner og etater for å sikre best mulige oppvekstvilkår for barn og unge. Denne boken ser på alternative måter å samarbeide på  både når det gjelder det forebyggende arbeidet overfor barn og unge, og når det gjelder det enkelte barn og dets familie.

Pris: Kr 398 
Antall:
Per Isdal

"Jeg hevder fortsatt at vold er vårt største samfunnsproblem (og helseproblem), og at den mest sentrale volden fortsatt i stor grad er privatisert og underlagt tabu. Dette gjør det så påtrengende viktig at vi forstår vold." Per Isdal

Pris: Kr 470 
Antall:
De riktige lokale, regionale og nasjonale driverne
Michael Fullan , Joanne Quinn

Denne boken hjelper skoleledere på alle nivåer til å velge strategiske endringsdrivere for å lære i samarbeid og for å levere resultater i fellesskap.

Pris: Kr 398 
Antall:
Samfunnsfag for vidaregåande - nynorsk

PROLOG - Samfunnsfag er bygd opp som ein antologi, basert på opne læringsressursar.

Pris: Kr 269 
Antall:
Fra sårbarhet til styrke
Lise August , Martin August

Boken introduserer internasjonal og ny forskning på sensitive barns styrker. Den vil gi deg som fagperson et solid faglig grunnlag for å kunne gjenkjenne sensitivitet og tilrettelegge hverdagen for barna.

Pris: Kr 398 
Antall:
Samfunnsfag for videregående - bokmål

PROLOG - Samfunnsfag er bygd opp som en antologi, basert på åpne læringsressurser.

Pris: Kr 269 
Antall:
Kirsten Flaten

Denne boken handler om angsttilstanden sosial angst og hvordan denne overlapper med sjenanse.

Pris: Kr 375 
Antall:
Risiko og omsorgssvikt - et helseproblem og tverrfaglig ansvar
Kari Killén

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv og alvorlige psykiske lidelser.

Pris: Kr 569 
Antall:
Større rom i barnehagen og småskolen
Nils Eide-Midtsand

Hva er boltrelek og lekeslåssing? Har slik lek noen nytteverdi?

Pris: Kr 369 
Antall:
Jenter og de viktige relasjonene
Kari Myklebust

"Et gjesp, et smil, klær som forflytter seg - det kan være vanskelig å forklare til andre at man blir utsatt for skjult mobbing."

Pris: Kr 339 
Antall:
En teamhåndbok
Anne Risum Kamp , Lone Skafte Jespersen
Hvordan arbeide systematisk med fagtekster i klassen? Hva er forskjellen på faktatekster og skjønnlitteratur? Hvordan avkoder man tabeller og diagrammer? Hvordan lese og forstå statistikk? Hvordan skal elevene bli effektive og kritiske lesere i alle fag?
Pris: Kr 310 
Antall:
Tverrfaglig samarbeid som arbeidsredskap
Nina Martinsen , Kjell-Ivar Andersen , Heidi Strekerud , Sissel Evensen , Christen Torp

Boken viser tydelig at det ikke er nok å sette seg ned sammen og tro at vi med det deltar i et tverrfaglig samarbeidsmøte!

Pris: Kr 359 
Antall:
Hva er nødvendig lærerkapital?
Andy Hargreaves , Michael Fullan

Lærernes kapital er mangesidig og kompleks. Hva fremmer eller hemmer lærernes profesjonelle kapital?

Pris: Kr 459 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Lucy Willetts , Polly Waite

I denne boken møter du Mona, en jente med angstlidelse.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Bryan Lask , Lucy Watson

Hva er spiseforstyrrelser? Hvilke ulike typer finnes det? Hva betyr det for en ung person å ha spiseforstyrrelser og hvilke konsekvenser kan forekomme ved sykdommen i lav alder?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Jude Welton

I denne boken møter du Tom, en gutt med autisme.

Kampanjepris 149,- pr. bok

Ved samlet kjøp av alle 16 stk. bøker i "Hva kan jeg fortelle deg serien" 129,- pr. bok.


Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Maureen Boon

Dyspraksi er en tilstand som innebærer vansker med å utføre bevegelser og handlinger. Noen personer med dyspraksi har vansker med å snakke og kommunisere.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Lene Skovbo Heckmann

Hva er en god undervisningstime? En god time har den ønskede effekten på elevenes læringsutbytte. Det finnes forskningsmessig belegg for at måten læreren strukturerer og organiserer timen på, har betydning for elevenes læringsutbytte.

Pris: Kr 249 
Antall:
Lene Skovbo Heckmann

En god vurderingspraksis har stor effekt på elevenes læringsutbytte. Denne boken viser nettopp hvordan du kan skape en slik praksis i eget klasserom.

Pris: Kr 255 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Mal Leicester
I denne boken møter du Max, en gutt som har Tourettes syndrom.

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Julie Edge

Hva er diabetes? Hvordan er det å ha det? Hvordan kan du kjenne igjen tegnene på diabetes?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Marion Stanton

I denne boken møter du Sofie, en jente med cerbral parase (CP).

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Jacqueline Rayner

Hva er ME? Hva er symptomer på ME? Er dette noe alle kan få? Kan ME forebygges?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Lesley Mills
Hva er astma og hvordan er det å leve med det? Hvordan reagerer vi som blir vitner til et astmaanfall og hva bør vi gjøre når det skjer? Hvordan kan vi være i forkant av et astmaanfall og hvordan kan dette forebygges?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Maggie Johnson , Alison Wintgens

Denne boken handler om selektiv mutisme, en tilstand som er assosiert med sosial angst og beskriver barn og unge som er konsekvent tause i bestemte sosiale situasjoner selv om de kan snakke, og gjør det i andre situasjoner.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Ung, trett og trist
Gunilla Olsson
Det er viktig å oppdage depresjoner hos unge tidlig og sette inn behandling, slik at de ikke faller ut av skolegang og opplæring og mister viktige år av sin utvikling.
Pris: Kr 345 
Antall:
Fra kenguruskole til lærende organisasjon
Tom Rune Fløgstad , Grete Helle
Denne boka presenterer en modell for helhetlig skoleutvikling. Modellen bygger på erfaringer gjort ved noen av de beste skolene i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand.
Pris: Kr 440 
Antall:
en introduksjon til pedagogisk nevrovitenskap
Theresa S. S. Shilhab , Bo Steffensen
Hvordan kan kunnskap om hjernens utvikling brukes i pedagogikken? Blir vi klokere av å bevege oss?
Pris: Kr 398 
Antall:
Uta Bastian , Åse Egge
Hvordan er det egentlig å ha ADHD?
Pris: Kr 239 
Antall:
Læringsstrategier og utviklingsverktøy
Tom Rune Fløgstad , Grete Helle
Dette er verktøykassa for skoleutvikling! Denne boka inneholder bruksanvisninger og eksempler på mer enn 20 læringsstrategier for elever i alle aldere.
Pris: Kr 389 
Antall:
Filosofisk metode i undervisning og veiledning
Anne Schjelderup
Hvordan lære elevene drøfting og problemløsning gjennom undervisning av fagstoff?
Pris: Kr 375 
Antall:
Karina Estrup Eriksen , Lise Halkier
Svært mange barn tilbringer mange timer hver dag i SFO. Her skal det være plass til barnas egne initiativer og medvirkning, og det skal være rom for de voksnes veiledning, støtte og blikk for det enkelte barn.
Pris: Kr 265 
Antall:
Arbeid med inkluderende miljøer i skolen
Jorun Sandsmark (red.)
Skal voksne blande seg opp i barns og unges vennskapsrelasjoner? Kan de gjøre noe med dem, eller bør de holde seg langt unna i respekt for barns og unges integritet?
Pris: Kr 289 
Antall:
Hvem, hvor, hvordan, hvorfor - og hva kan voksne gjøre?
Elisabeth Staksrud
Boken er et hjelpemiddel for foreldre og for lærere og andre voksne som jobber med barn og ungdom.
Pris: Kr 379 
Antall:
Hvordan hjelpe elever med matematikkvansker
Steve Chinn
Boken gir en oversikt over de vanligste utfordringene i matematikklæring og -undervisning
Pris: Kr 429 
Antall:
Idebok for barneveiledere og lærere
Per Egil Knudsen
I denne boken får du mange ulike musiske ingredienser du kan bruke i forbindelse med måltidene i SFO.
Pris: Kr 359 
Antall:
En fellesskapsbok for voksne og barn
Aud Fossen
Hvorfor er det viktig å snakke med barn om følelser? I løpet av oppveksten er det viktig at barn får et bevisst forhold til sine følelser og lærer å se sammenhengen mellom ytre hendelser og egne følelsesmessige reaksjoner.
Pris: Kr 369 
Antall:
Et skolesystem som virker
Michael Fullan
Hvordan skal politikk, administrasjon og profesjon sammen skape utviklingskraft i skolen? Kan vi mobilisere et felles engasjement som virker helt inn i møtet mellom lærer og elev, og samtidig anerkjenne at gjennomføring av politikk ikke er en ren teknisk og automatisk prosess?
Pris: Kr 369 
Antall:
Sara Eline Grønvold , Morten Hendis
Er det greit å dele bilder av og informasjon om barn i sosiale medier?
Pris: Kr 289 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Amita Jassi
Denne illustrerte boken er full av gode råd og informasjon som kan være til hjelp for venner, familie og fagpersoner som arbeider med barn og unge med tvangslidelser. Boken er lett å lese og kan brukes som en fellesskapsbok for voksne og barn.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Samhandling på tvers
Kristin Olaisen (red.)
Hva innebærer det å ha utviklingsfremmende samtaler? Hvordan kan profesjonelle bistå ungdommer i vanskelige livssituasjoner og fremme ungdommenes egne evner til å mestre kriser og andre utfordringer de møter i livet?
Pris: Kr 379 
Antall:
Hjelp til å fremme sosial forståelse og fungering ved autisme og synshemning
May Nyheim , Kari Tangvold , Med Beghdadi , Nils Kaland
Mennesker er sosiale vesener. For noen er det å være sosial en stor utfordring.
Pris: Kr 379 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Kate Lambert
Hva vil det si å ha epilepsi? Hvilke typer epilepsi finnes? Er det en sykdom alle kan få? Hvordan påvirker epilepsi livet til den som har det? Hvordan kan epilepsi forebygges?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Jude Welton
Boka handler om hvordan det er å leve med Asperger syndrom - både for den som har det, for pårørende og nettverket rundt.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Nina Misvær , Siren Haugland
Boken gir en bred innføring i det praktiske arbeidet i skolehelsetjenesten, og tar blant annet utgangspunkt i aktuelle lover og forskrifter samt skolens læreplan og elevenes "arbeidsmiljølov".
Pris: Kr 595 
Antall:
Strategier og løsninger
Nick Dubin
Annerledes sosial væremåte og motoriske særegenheter, som er typiske trekk hos barn med autismespektertilstander, øker risikoen for å bli mobbet.
Pris: Kr 379 
Antall:
Gidske Kvilhaug
Hvordan kan skolen legge til rette for et godt læringsmiljø for elever med Tourettes syndrom?
Pris: Kr 369 
Antall:
Årsaker, kartlegging og behandling
Børge Holden , Jan-Ivar Sållman
Hva kjennetegner skolenekting og hva er ikke skolenekting? I hvilke tilfeller og på hvilket tidspunkt skal det interveneres?
Pris: Kr 369 
Antall:
Veileder
Simon-Peter Neumer , Juliane Junge-Hoffmeister
SMART er et lavterskelverktøy for å forebygge og behandle emosjonelle problemer hos ungdom.
Pris: Kr 279 
Antall:
Stephen N. Elliott , Frank M. Gresham
Hvordan gi barn og unge de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som trengs for å mestre sosiale utfordringer i skolen?
Pris: Kr 439 
Antall:
om utviklingsstøttende relasjoner
Lis Møller
Vi har alle behov for å bli sett, hørt og anerkjent som de hele menneskene vi er. Men hva er egentlig anerkjennelse? Hva skal til for å skape gode, likeverdige og utviklingsstøttende relasjoner mellom mennesker?
Pris: Kr 379 
Antall:
Arbeidsbok
Simon-Peter Neumer , Juliane Junge-Hoffmeister
SMART er et lavterskelverktøy for å forebygge og behandle emosjonelle problemer hos ungdom.
Pris: Kr 249 
Antall:
Om samarbeidet mellom lærer og sosialarbeider
Ulrika Gustavsson , Nina Tømmerbakken
Boken beskriver hvordan læreren og sosialarbeideren kan arbeide sammen i skolen.
Pris: Kr 359 
Antall:
I barnehagen, på helsestasjonen og i skolen
Jesper Juul
Når du treffer barn i din arbeidshverdag som ikke trives og utvikler seg som forventet, må du ta utgangspunkt i samspillet mellom foreldre og barn. Denne boken viser gjennom omfattende bruk av eksempler at veiledning av foreldre ikke handler om å finne årsaker eller fordele skyld, men om å legge til rette for endring.
Pris: Kr 369 
Antall:
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge
Sigrid Straand (red.)
Å sikre god psykisk helse og psykososial utvikling for barn og unge krever innsats fra mange tjenester og virksomheter i kommunene.
Pris: Kr 395 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Anne Braff Brodzinsky
I denne boken møter du Charlotte, en jente som er adoptert.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Alan M. Hultquist
I denne boken møter du Sara, en jente med dysleksi?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Sue Cottrell
I denne boken møter du Henrik, en gutt som stammer.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater
Jan Sivert Jøsendal , Gjert Langfeldt , Knut Roald
Skoleeiere som bevisst satser på skoleledernes og lærernes profesjonsutvikling, synes å nå lengst i å utvikle skoler med et godt læringsmiljø og gode læringsresultater.
Pris: Kr 439 
Antall: