Hvordan kan barnehagen oppdage, forebygge og hjelpe barn i risiko for omsorgssvikt
Charlotte Johannessen

Boken handler om barn som er i risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, eller som lever i en sårbar livssituasjon over kortere eller lengre tid.

Pris: Kr 398 
Antall:
Arbeid med lek og inkludering
Kari Pape

Som medarbeider i barnehagen må du ha forståelse for leken som fenomen og lekens betydning for barns trivsel og utvikling.

Pris: Kr 395 
Antall:
Motvekt til utestengelse og mobbing
Kari Pape

 Denne boken kretser rundt temaene lek og inkludering samt barnehagelærerens ansvar og oppgaver i dette arbeidet, som motvekt til utestengelse og mobbing.

Pris: Kr 448 
Antall:
Den skjønnlitterære fortellingens betydning for barns utvikling
Signy Marie Kværneng Stoltenberg

Har du lagt merke til den årvåkne oppmerksomhet som kan vekkes hos barn i møte med en skjønnlitterær fortelling? Hvordan barnet kan fange inn fortellingen, leke med den, utvide den, gjenskape den og gjøre den til sin egen? Har du erfart hvordan fortellingen kan bli større enn seg selv når den deles i barnehage eller klasserom?

Pris: Kr 450 
Antall:
En veiviser til psykisk helsefremmende barnehager
Line Melvold (red.)

Hvilke rettigheter har barn? Hva skaper god psykisk helse for barn i barnehagealder? Hvordan jobber vi systematisk med helsefremmende arbeid i barnehagen?

Pris: Kr 529 
Antall:
Vil du ikke være med og leke?
Line Aunaas

Introverte barn har behov for reflekterte voksne rundt seg, som har god kjennskap til dette personlighetstrekket.

Pris: Kr 349 
Antall:
Å bære sin egen bagasje
Line Melvold (red.)

Rammeplan for barnehagen (2017) bringer begrepet Livsmestring inn i hverdagen. Denne boken gir et innhold til begrepet, og setter det som er psykisk helsefremmende på dagsordenen.

Pris: Kr 389 
Antall:
Til beste for barn og unge i Kommune-Norge
Kari Glavin , Bodil Erdal

Det er nødvendig og viktig å samarbeide på tvers av profesjoner og etater for å sikre best mulige oppvekstvilkår for barn og unge. Denne boken ser på alternative måter å samarbeide på  både når det gjelder det forebyggende arbeidet overfor barn og unge, og når det gjelder det enkelte barn og dets familie.

Pris: Kr 398 
Antall:
Per Isdal

"Jeg hevder fortsatt at vold er vårt største samfunnsproblem (og helseproblem), og at den mest sentrale volden fortsatt i stor grad er privatisert og underlagt tabu. Dette gjør det så påtrengende viktig at vi forstår vold." Per Isdal

Pris: Kr 470 
Antall:
Samspill og tilknytning
Kari Killén

Hva er tilknytning? Hvilke konsekvenser kan kunnskap om tilknytning og tidlig samspill ha for barnehagens praksis? Hvordan formidler barnet at det har det vanskelig? Hva er omsorgssvikt?

Pris: Kr 398 
Antall:
I barnehagen og hjemme
Birte Svatun

Hvordan kan vi som voksne omsorgspersoner ivareta de særlig sensitive barna i barnehagen og hjemme?

Pris: Kr 369 
Antall:
En bok om kvalitet i barnehagen
Line Melvold (red.)

Tematikken i boka dreier seg om både det å være helstøpt som pedagog og å skape helstøpte miljøer.

Pris: Kr 290 
Antall:
Fra sårbarhet til styrke
Lise August , Martin August

Boken introduserer internasjonal og ny forskning på sensitive barns styrker. Den vil gi deg som fagperson et solid faglig grunnlag for å kunne gjenkjenne sensitivitet og tilrettelegge hverdagen for barna.

Pris: Kr 398 
Antall:
Terje Melaas

Boka er en vitamininnsprøyting om lekens verdi og den voksnes rolle.

Pris: Kr 339 
Antall:
Inspirasjon, mot og håp til dagens foreldre
Liv Berit Heimstad Tønnessen

Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig.

Pris: Kr 389 
Antall:
God pedagogisk praksis og faglige prosesser i barnehagen
Line Melvold

Denne boken handler om hvordan vi som voksne kan fokusere på, synliggjøre, videreformidle og ordsette god pedagogisk praksis og relasjonskompetanse med utgangspunkt i felles verdier forankret i formålsparagrafen for barnehagen.

Pris: Kr 338 
Antall:
Tom Rune Fløgstad , Grete Helle

Praksisnære bøker fulle av eksempler og erfaringer fra arbeid med endring og utvikling i en rekke barnehager.

Pris: Kr 659 
Antall:
Tom Rune Fløgstad , Grete Helle

Det er den daglige kvaliteten som er syretest på hvor god kvalitet barnehagen har for barn og foreldre.

Pris: Kr 398 
Antall:
Tom Rune Fløgstad , Grete Helle

Denne boken inneholder beskrivelser av mer enn 30 ulike verktøy og metoder til bruk i barnehager som ønsker å være verdistyrte.

Pris: Kr 389 
Antall:
Kirsten Flaten

Denne boken handler om angsttilstanden sosial angst og hvordan denne overlapper med sjenanse.

Pris: Kr 375 
Antall:
Starte Verne Videreutvikle
Terje Melaas

Hvilken væremåte skal vi voksne ha i og utenfor leken? Kan barn være utenfor lek selv om det ser ut som de er inkludert? Hvordan skal vi øve opp evnen til å se om vår praksis hemmer eller fremmer barns muligheter til lek?

Pris: Kr 389 
Antall:
Risiko og omsorgssvikt - et helseproblem og tverrfaglig ansvar
Kari Killén

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv og alvorlige psykiske lidelser.

Pris: Kr 569 
Antall:
Oppstart og tilvenning for barn og voksne
Kathrine Mathilde Fagereng

De fleste barn starter i barnehagen når de er rundt ett år. Barnet forlater en vant hjemmetilværelse med sine nærmeste og trenger trygge rammer for å starte et nytt og spennende liv i barnehagen!


Pris: Kr 369 
Antall:
En bok om kvalitet i barnehagen
Line Melvold (red.)

Denne boken drøfter flere områder der det er faglig uenighet om valg av retning for barnehagefeltet. 

Pris: Kr 290 
Antall:
Anne Schjelderup

Med mange eksempler fra barnehagehverdagen beskriver denne boken hvordan barnehagen kan fremme barns danningsprosesser.

Pris: Kr 359 
Antall:
En bok om kvalitet i barnehagen
Line Melvold (red.)

Dette er andre bok i en litt annerledes serie om kvalitet i barnehagen.

Pris: Kr 290 
Antall:
Å utvikle en kjønnssensitiv pedagogikk i barnehagen
Leif Askland

Denne boken gir en innføring i spørsmål omkring kjønn og likestilling i barnehagen.

Pris: Kr 365 
Antall:
Større rom i barnehagen og småskolen
Nils Eide-Midtsand

Hva er boltrelek og lekeslåssing? Har slik lek noen nytteverdi?

Pris: Kr 369 
Antall:
En bok om de yngste barna i barnehagen
Line Melvold , Einar Øverenget

Denne boken handler om de ansatte i  barnehagen og deres væremåter i relasjon til de yngste i barnehagen.

Pris: Kr 315 
Antall:
For både voksne og barn
Cathrine Ask

Hvordan kan vi organisere hverdagen i barnehagen slik at vi ivaretar både rammeplanen og barn og voksnes psykososiale miljø, slik at barnehagen blir et godt sted for alle - både barn og voksne?

Pris: Kr 350 
Antall:
Tilrettelegging for trivsel, lek og læring
Yuliya Haugland , Rita Tangen
Boken gir faglig kunnskap som kan bidra til at barn med ADHD kan få et barnehagetilbud som medfører trivsel og positiv utvikling.
Pris: Kr 398 
Antall:
Tverrfaglig samarbeid som arbeidsredskap
Nina Martinsen , Kjell-Ivar Andersen , Heidi Strekerud , Sissel Evensen , Christen Torp

Boken viser tydelig at det ikke er nok å sette seg ned sammen og tro at vi med det deltar i et tverrfaglig samarbeidsmøte!

Pris: Kr 359 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Lucy Willetts , Polly Waite

I denne boken møter du Mona, en jente med angstlidelse.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Bryan Lask , Lucy Watson

Hva er spiseforstyrrelser? Hvilke ulike typer finnes det? Hva betyr det for en ung person å ha spiseforstyrrelser og hvilke konsekvenser kan forekomme ved sykdommen i lav alder?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Jude Welton

I denne boken møter du Tom, en gutt med autisme.

Kampanjepris 149,- pr. bok

Ved samlet kjøp av alle 16 stk. bøker i "Hva kan jeg fortelle deg serien" 129,- pr. bok.


Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Maureen Boon

Dyspraksi er en tilstand som innebærer vansker med å utføre bevegelser og handlinger. Noen personer med dyspraksi har vansker med å snakke og kommunisere.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Den lille boken om de store svikene
Lene Chatrin Hansen

Å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig er vanskelig. At vi kjenner de berørte gjør det enda verre. Det utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig - og personlig. Ingen kan klare å stå i dette alene. Men alle kan gjøre noe.

Pris: Kr 289 
Antall:
En bok om kvalitet i barnehagen
Line Melvold (red.)

Dette er første bok i en litt annerledes serie om kvalitet i barnehagen.

Pris: Kr 290 
Antall:
Lise Barsøe

Barnehagen trenger ressurssterke voksne som kan legge til rette for god utvikling og læring for alle de ulike barna som er der!

Pris: Kr 359 
Antall:
En guide for bedre kommunikasjon mellom deg og barnet ditt
Hans Inge Knudsen

Hvorfor er det slik at mange foreldre tynges av dårlig samvittighet og følelsen av å være en dårlig forelder når de slett ikke trenger å føle det slik?

Pris: Kr 310 
Antall:
Tør du virkelig la være?
Line Melvold , Sigurd Stubsjøen

Denne boken handler om det mange ledere opplever som noe av det mest utfordrende i lederjobben; å ta de ubehagelige samtalene.

Pris: Kr 359 
Antall:
Ansvar og muligheter i barnehagen
Terje Melaas

Hvor vanskelig er det for et barn å leke? Er det "lett som en lek"? Hvordan utrykker barn et ønske om å komme inn i leken og hvordan skal de ansatte i barnehagen forstå dem?

Pris: Kr 379 
Antall:
Refleksjon og læring i grupper
Siv Akre

Hvorfor gjør vi som vi gjør i barnehagen? Hvordan kan vi bidra til refleksjon over egne handlinger og holdninger?

Pris: Kr 408 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Mal Leicester
I denne boken møter du Max, en gutt som har Tourettes syndrom.

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Julie Edge

Hva er diabetes? Hvordan er det å ha det? Hvordan kan du kjenne igjen tegnene på diabetes?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Marion Stanton

I denne boken møter du Sofie, en jente med cerbral parase (CP).

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Jacqueline Rayner

Hva er ME? Hva er symptomer på ME? Er dette noe alle kan få? Kan ME forebygges?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Lesley Mills
Hva er astma og hvordan er det å leve med det? Hvordan reagerer vi som blir vitner til et astmaanfall og hva bør vi gjøre når det skjer? Hvordan kan vi være i forkant av et astmaanfall og hvordan kan dette forebygges?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Maggie Johnson , Alison Wintgens

Denne boken handler om selektiv mutisme, en tilstand som er assosiert med sosial angst og beskriver barn og unge som er konsekvent tause i bestemte sosiale situasjoner selv om de kan snakke, og gjør det i andre situasjoner.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Uta Bastian , Åse Egge
Hvordan er det egentlig å ha ADHD?
Pris: Kr 239 
Antall:
Å lede voksne i arbeid med barn
Lise Barsøe
Hva kjennetegner en god mellomleder i barnehagen? Hva er mine sterke sider? Hva trenger jeg å utvikle? Hvordan skal jeg gjøre det? Hvordan kan jeg bygge et godt samarbeidsklima? Hvordan skal jeg legge til rette for medarbeidernes læring og utvikling?
Pris: Kr 379 
Antall:
Om aktive voksne og sosial kompetanse i barnehagen
Kari Pape
Dette er en bok for alle som arbeider med barn i førskolealderen.
Pris: Kr 398 
Antall:
Å ta barns tenkning på alvor
Øyvind Olsholt , Maaike Lahaise , Ariane Schjelderup
Små barn stiller store spørsmål. I en filosofisk samtale oppmuntrer vi barna til å tenke høyt over mulige svar på vriene spørsmål, uten at vi voksne hjelper dem til å formulere svarene.

Pris: Kr 389 
Antall:
morgendagens barnehage
Gunilla Dahlberg , Peter Moss , Allan Pence
Forfatterne av denne boka er opptatt av å bringe kvalitetsdebatten i barnehagen noen hakk videre - fra kvalitet til meningsskaping.
Pris: Kr 410 
Antall:
Barnehagen som læringsarena
Kari Pape
Hva er læring? Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at vi mennesker skal kunne lære? Hvordan skape gode læringsbetingelser for barn?
Pris: Kr 438 
Antall:
Prosessorientert arbeid i barnehagen
Kari Pape
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringsbegrep hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Hva innebærer det i praksis å arbeide i tråd med et helhetlig læringsbegrep?
Pris: Kr 398 
Antall:
Dokumentasjon og vurdering i barnehagen
Kari Pape
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
Pris: Kr 415 
Antall:
Verktøy
Kari Pape
Boken presenterer en rekke verktøy og metoder som vil være nyttige i arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering i egen barnehage.
Pris: Kr 429 
Antall:
Lek med antall, rom, form og måling
Kjersti Ridar (red.)
Hvordan kan vi bruke og videreutvikle materiell og kunnskaper for å stimulere barna mest mulig i arbeidet med matematikk?


Pris: Kr 389 
Antall:
Lek med språk, tekst og kommunikasjon
Herdis Palsdottir
Dette er boken for deg som ønsker å gi barn en hverdag full av språkglede!

Pris: Kr 389 
Antall:
Begeistringssmitte og tilrettelegging
Elisabeth Stafne Arnesen , Kristian Gulbrandsen , Anette Gundersen , Linda Hovden
Dette er boken for deg som ønsker å gi barn i barnehagen en hverdag full av bevegelseslek!

Pris: Kr 389 
Antall:
En forutsetning for kvalitet i barnehagen
Kari Pape
Boken henvender seg til deg som er assistent i barnehagen, og viser gjennom teori, praksisfortellinger og refleksjonsoppgaver hvordan du kan bli en god pedagogisk medarbeider.
Pris: Kr 359 
Antall:
Lek med natur, miljø og teknikk
Lars Maanum
Dette er boken for deg som ønsker å gi barn i barnehagen sterke sansemessige opplevelser i naturen!

Pris: Kr 389 
Antall:
Støtte til lekende samspill
Terje Melaas
Hvordan kan ansatte i barnehagen bidra til at alle barna føler at de er med i fellesskapet? Hvordan kan du støtte og utvikle det lekende samspillet? Hvordan kan du drive pedagogisk ledelse av lekende samspill?
Pris: Kr 385 
Antall:
Idebok for barneveiledere og lærere
Per Egil Knudsen
I denne boken får du mange ulike musiske ingredienser du kan bruke i forbindelse med måltidene i SFO.
Pris: Kr 359 
Antall:
Lek med takt og toner
Finn Evensen , Unni Sørenbye Andersen , Ragnhild Øvergaard Sæheim
Hvordan synger du med barn? Hva må du tenke på når du skal synge? Hvilke sanger passer for hvilke aldersgrupper? Hvordan lærer du bort en ny sang? Hvordan velger du musikk som oppmuntrer til dans?

Pris: Kr 389 
Antall:
Arbeid med inkluderende miljøer i barnehagen
Helle Høiby , Anja Trolle
Boken presenterer en konkret og praktisk metode for forebygging av mobbing i barnehagen.
Pris: Kr 265 
Antall:
Lekende og inkluderende miljøer i barnehagen
Kari Pape
Hva er viktig for at barn skal oppleve den gode barndom i barnehagen? På hvilken måte påvirker de voksne barnas opplevelse av seg selv som deltakere i fellesskapet?
Pris: Kr 419 
Antall:
Cathrine Fragell Darre
Barnas digitale dannelse starter tidlig. Mange blir i svært ung alder godt kjent med smarttelefon og nettbrett - og de ansatte i barnehagen står overfor nye krav til digital kompetanse.
Pris: Kr 560 
Antall:
Glede med språklig mangfold
Elena Tkachenko , Åse Bakken , Gro Ingunn Kaasa , Davina Talén
Hvorfor bør barnehagebarn ha kjennskap til engelsk? Hvordan kan man leke med engelsk uten at det blir undervisning? Hvilken forbindelse har arbeid med engelsk til norsk språklæring? Hvordan kan barnehagebarn introduseres for engelsk gjennom lek og hverdagsaktiviteter?

Pris: Kr 389 
Antall:
Karina Estrup Eriksen , Lise Halkier
Alle barn er forskjellige, derfor er det riktig å si at alle barn har særskilte behov. Men noen barn har behov for ekstra omsorg og støtte for at de skal trives, utvikle seg og lære. I denne boken kaller vi det for utviklingsstøtte.
Pris: Kr 325 
Antall:
Digital praksis i barnehagen
Cathrine Fragell Darre
Hvordan kan du bruke blogg som dokumentasjonsverktøy i barnehagen? Hvordan bruker du bloggen til å evaluere egen praksis? Hvordan håndterer du etikken ved deltakelse i sosiale medier?
Pris: Kr 310 
Antall:
Digital praksis i barnehagen
Cathrine Fragell Darre
Hvordan kan du legge til rette for at digitale verktøy kommer alle barn til gode? Hvordan åpne for spillglede og bidra til gode spillvaner? Hvordan skal du vurdere den pedagogiske verdien i digitale verktøy? Og hvordan kan du overføre dette til en hektisk barnehagehverdag?
Pris: Kr 375 
Antall:
En fellesskapsbok for voksne og barn
Aud Fossen
Hvorfor er det viktig å snakke med barn om følelser? I løpet av oppveksten er det viktig at barn får et bevisst forhold til sine følelser og lærer å se sammenhengen mellom ytre hendelser og egne følelsesmessige reaksjoner.
Pris: Kr 369 
Antall:
Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen
Ida Brandtzæg , Stig Torsteinson , Guro Øiestad
Tilknytningen til foreldrene danner den viktigste rammen rundt barns utvikling. Men du som jobber i barnehage, er en klar nummer to for mange.
Pris: Kr 379 
Antall:
Sara Eline Grønvold , Morten Hendis
Er det greit å dele bilder av og informasjon om barn i sosiale medier?
Pris: Kr 289 
Antall:
Tornerose har våknet
Nuria Oliu Moe
Denne boken setter samlingsstunden i høysetet. Samlingsstunden: energi, glede og inspirasjonskilde i barnehagen. Der vi samler oss om livet, for livet.
Pris: Kr 385 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Amita Jassi
Denne illustrerte boken er full av gode råd og informasjon som kan være til hjelp for venner, familie og fagpersoner som arbeider med barn og unge med tvangslidelser. Boken er lett å lese og kan brukes som en fellesskapsbok for voksne og barn.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Hjelp til å fremme sosial forståelse og fungering ved autisme og synshemning
May Nyheim , Kari Tangvold , Med Beghdadi , Nils Kaland
Mennesker er sosiale vesener. For noen er det å være sosial en stor utfordring.
Pris: Kr 379 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Kate Lambert
Hva vil det si å ha epilepsi? Hvilke typer epilepsi finnes? Er det en sykdom alle kan få? Hvordan påvirker epilepsi livet til den som har det? Hvordan kan epilepsi forebygges?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Jude Welton
Boka handler om hvordan det er å leve med Asperger syndrom - både for den som har det, for pårørende og nettverket rundt.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Veier ut av låste atferdsmønstre
Lise Barsøe
Denne boken handler om de barna som aldri ser ut til å finne roen, de som lar egen frustrasjon gå ut over andre, og de som er for stille og innadvendte og som dermed ikke får tatt del i barnehagens sosiale liv.
Pris: Kr 380 
Antall:
Vera Edel Anthonsen
Hva kan gjøres for å holde barn og ansatte i barnehagen friske?
Pris: Kr 210 
Antall:
om utviklingsstøttende relasjoner
Lis Møller
Vi har alle behov for å bli sett, hørt og anerkjent som de hele menneskene vi er. Men hva er egentlig anerkjennelse? Hva skal til for å skape gode, likeverdige og utviklingsstøttende relasjoner mellom mennesker?
Pris: Kr 379 
Antall:
I barnehagen, på helsestasjonen og i skolen
Jesper Juul
Når du treffer barn i din arbeidshverdag som ikke trives og utvikler seg som forventet, må du ta utgangspunkt i samspillet mellom foreldre og barn. Denne boken viser gjennom omfattende bruk av eksempler at veiledning av foreldre ikke handler om å finne årsaker eller fordele skyld, men om å legge til rette for endring.
Pris: Kr 369 
Antall:
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge
Sigrid Straand (red.)
Å sikre god psykisk helse og psykososial utvikling for barn og unge krever innsats fra mange tjenester og virksomheter i kommunene.
Pris: Kr 395 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Anne Braff Brodzinsky
I denne boken møter du Charlotte, en jente som er adoptert.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Alan M. Hultquist
I denne boken møter du Sara, en jente med dysleksi?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Sue Cottrell
I denne boken møter du Henrik, en gutt som stammer.

 

Pris: Kr 199 
Antall: