Hvordan kan barnehagen oppdage, forebygge og hjelpe barn i risiko for omsorgssvikt
Charlotte Johannessen

Boken handler om barn som er i risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, eller som lever i en sårbar livssituasjon over kortere eller lengre tid.

Pris: Kr 398 
Antall:
Arbeid med lek og inkludering
Kari Pape

Som medarbeider i barnehagen må du ha forståelse for leken som fenomen og lekens betydning for barns trivsel og utvikling.

Pris: Kr 395 
Antall:
Motvekt til utestengelse og mobbing
Kari Pape

 Denne boken kretser rundt temaene lek og inkludering samt barnehagelærerens ansvar og oppgaver i dette arbeidet, som motvekt til utestengelse og mobbing.

Pris: Kr 448 
Antall:
Den skjønnlitterære fortellingens betydning for barns utvikling
Signy Marie Kværneng Stoltenberg

Har du lagt merke til den årvåkne oppmerksomhet som kan vekkes hos barn i møte med en skjønnlitterær fortelling? Hvordan barnet kan fange inn fortellingen, leke med den, utvide den, gjenskape den og gjøre den til sin egen? Har du erfart hvordan fortellingen kan bli større enn seg selv når den deles i barnehage eller klasserom?

Pris: Kr 450 
Antall:
En veiviser til psykisk helsefremmende barnehager
Line Melvold (red.)

Hvilke rettigheter har barn? Hva skaper god psykisk helse for barn i barnehagealder? Hvordan jobber vi systematisk med helsefremmende arbeid i barnehagen?

Pris: Kr 529 
Antall:
Forebygging er alles ansvar
Kari Killén

Barndommen varer ikke bare livet ut. Den varer i generasjoner.

Pris: Kr 459 
Antall:
Nina Misvær og Per Lagerløv (red.)

Boken gir en bred innføring i sentrale temaer og praktisk veiledning i arbeidet på helsestasjonen.

Pris: Kr 665 
Antall:
Vil du ikke være med og leke?
Line Aunaas

Introverte barn har behov for reflekterte voksne rundt seg, som har god kjennskap til dette personlighetstrekket.

Pris: Kr 349 
Antall:
Å bære sin egen bagasje
Line Melvold (red.)

Rammeplan for barnehagen (2017) bringer begrepet Livsmestring inn i hverdagen. Denne boken gir et innhold til begrepet, og setter det som er psykisk helsefremmende på dagsordenen.

Pris: Kr 389 
Antall: