Fra sårbarhet til styrke
Lise August , Martin August

Boken introduserer internasjonal og ny forskning på sensitive barns styrker. Den vil gi deg som fagperson et solid faglig grunnlag for å kunne gjenkjenne sensitivitet og tilrettelegge hverdagen for barna.

Pris: Kr 279 Kr 398
Antall:
Kirsten Flaten

Denne boken handler om angsttilstanden sosial angst og hvordan denne overlapper med sjenanse.

Pris: Kr 225 Kr 375
Antall:
Oppstart og tilvenning for barn og voksne
Kathrine Mathilde Fagereng

De fleste barn starter i barnehagen når de er rundt ett år. Barnet forlater en vant hjemmetilværelse med sine nærmeste og trenger trygge rammer for å starte et nytt og spennende liv i barnehagen!


Pris: Kr 219 Kr 365
Antall:
Anne Schjelderup

Med mange eksempler fra barnehagehverdagen beskriver denne boken hvordan barnehagen kan fremme barns danningsprosesser.

Pris: Kr 179 Kr 359
Antall:
Å utvikle en kjønnssensitiv pedagogikk i barnehagen
Leif Askland

Denne boken gir en innføring i spørsmål omkring kjønn og likestilling i barnehagen.

Pris: Kr 215 Kr 358
Antall:
Jenter og de viktige relasjonene
Kari Myklebust

"Et gjesp, et smil, klær som forflytter seg - det kan være vanskelig å forklare til andre at man blir utsatt for skjult mobbing."

Pris: Kr 230 Kr 329
Antall:
Tilrettelegging for trivsel, lek og læring
Yuliya Haugland , Rita Tangen
Boken gir faglig kunnskap som kan bidra til at barn med ADHD kan få et barnehagetilbud som medfører trivsel og positiv utvikling.
Pris: Kr 199 Kr 398
Antall:
En teamhåndbok
Anne Risum Kamp , Lone Skafte Jespersen
Hvordan arbeide systematisk med fagtekster i klassen? Hva er forskjellen på faktatekster og skjønnlitteratur? Hvordan avkoder man tabeller og diagrammer? Hvordan lese og forstå statistikk? Hvordan skal elevene bli effektive og kritiske lesere i alle fag?
Pris: Kr 185 Kr 310
Antall:
Tverrfaglig samarbeid som arbeidsredskap
Nina Martinsen , Kjell-Ivar Andersen , Heidi Strekerud , Sissel Evensen , Christen Torp

Boken viser tydelig at det ikke er nok å sette seg ned sammen og tro at vi med det deltar i et tverrfaglig samarbeidsmøte!

Pris: Kr 180 Kr 359
Antall:
Hva er nødvendig lærerkapital?
Andy Hargreaves , Michael Fullan

Lærernes kapital er mangesidig og kompleks. Hva fremmer eller hemmer lærernes profesjonelle kapital?

Pris: Kr 337 Kr 449
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Lucy Willetts , Polly Waite

I denne boken møter du Mona, en jente med angstlidelse.

 

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Bryan Lask , Lucy Watson

Hva er spiseforstyrrelser? Hvilke ulike typer finnes det? Hva betyr det for en ung person å ha spiseforstyrrelser og hvilke konsekvenser kan forekomme ved sykdommen i lav alder?

 

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Jude Welton

I denne boken møter du Tom, en gutt med autisme.

Kampanjepris 149,- pr. bok

Ved samlet kjøp av alle 16 stk. bøker i "Hva kan jeg fortelle deg serien" 129,- pr. bok.


Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Maureen Boon

Dyspraksi er en tilstand som innebærer vansker med å utføre bevegelser og handlinger. Noen personer med dyspraksi har vansker med å snakke og kommunisere.

 

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
Den lille boken om de store svikene
Lene Chatrin Hansen

Å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig er vanskelig. At vi kjenner de berørte gjør det enda verre. Det utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig - og personlig. Ingen kan klare å stå i dette alene. Men alle kan gjøre noe.

Pris: Kr 170 Kr 285
Antall:
Lene Skovbo Heckmann

Hva er en god undervisningstime? En god time har den ønskede effekten på elevenes læringsutbytte. Det finnes forskningsmessig belegg for at måten læreren strukturerer og organiserer timen på, har betydning for elevenes læringsutbytte.

Pris: Kr 150 Kr 249
Antall:
Lene Skovbo Heckmann

En god vurderingspraksis har stor effekt på elevenes læringsutbytte. Denne boken viser nettopp hvordan du kan skape en slik praksis i eget klasserom.

Pris: Kr 130 Kr 255
Antall:
Lise Barsøe

Barnehagen trenger ressurssterke voksne som kan legge til rette for god utvikling og læring for alle de ulike barna som er der!

Pris: Kr 205 Kr 359
Antall:
Refleksjon og læring i grupper
Siv Akre

Hvorfor gjør vi som vi gjør i barnehagen? Hvordan kan vi bidra til refleksjon over egne handlinger og holdninger?

Pris: Kr 204 Kr 408
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Mal Leicester
I denne boken møter du Max, en gutt som har Tourettes syndrom.

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Julie Edge

Hva er diabetes? Hvordan er det å ha det? Hvordan kan du kjenne igjen tegnene på diabetes?

 

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Marion Stanton

I denne boken møter du Sofie, en jente med cerbral parase (CP).

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Jacqueline Rayner

Hva er ME? Hva er symptomer på ME? Er dette noe alle kan få? Kan ME forebygges?

 

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Lesley Mills
Hva er astma og hvordan er det å leve med det? Hvordan reagerer vi som blir vitner til et astmaanfall og hva bør vi gjøre når det skjer? Hvordan kan vi være i forkant av et astmaanfall og hvordan kan dette forebygges?

 

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Maggie Johnson , Alison Wintgens

Denne boken handler om selektiv mutisme, en tilstand som er assosiert med sosial angst og beskriver barn og unge som er konsekvent tause i bestemte sosiale situasjoner selv om de kan snakke, og gjør det i andre situasjoner.

 

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
Uta Bastian , Åse Egge
Hvordan er det egentlig å ha ADHD?
Pris: Kr 145 Kr 239
Antall:
Hvordan hjelpe elever med matematikkvansker
Steve Chinn
Boken gir en oversikt over de vanligste utfordringene i matematikklæring og -undervisning
Pris: Kr 257 Kr 429
Antall:
Hvem, hvor, hvordan, hvorfor - og hva kan voksne gjøre?
Elisabeth Staksrud
Boken er et hjelpemiddel for foreldre og for lærere og andre voksne som jobber med barn og ungdom.
Pris: Kr 259 Kr 370
Antall:
Arbeid med inkluderende miljøer i barnehagen
Helle Høiby , Anja Trolle
Boken presenterer en konkret og praktisk metode for forebygging av mobbing i barnehagen.
Pris: Kr 135 Kr 265
Antall:
En fellesskapsbok for voksne og barn
Aud Fossen
Hvorfor er det viktig å snakke med barn om følelser? I løpet av oppveksten er det viktig at barn får et bevisst forhold til sine følelser og lærer å se sammenhengen mellom ytre hendelser og egne følelsesmessige reaksjoner.
Pris: Kr 185 Kr 369
Antall:
Sara Eline Grønvold , Morten Hendis
Er det greit å dele bilder av og informasjon om barn i sosiale medier?
Pris: Kr 175 Kr 289
Antall:
Tornerose har våknet
Nuria Oliu Moe
Denne boken setter samlingsstunden i høysetet. Samlingsstunden: energi, glede og inspirasjonskilde i barnehagen. Der vi samler oss om livet, for livet.
Pris: Kr 269 Kr 380
Antall:
Et skolesystem som virker
Michael Fullan
Hvordan skal politikk, administrasjon og profesjon sammen skape utviklingskraft i skolen? Kan vi mobilisere et felles engasjement som virker helt inn i møtet mellom lærer og elev, og samtidig anerkjenne at gjennomføring av politikk ikke er en ren teknisk og automatisk prosess?
Pris: Kr 275 Kr 365
Antall:
Samhandling på tvers
Kristin Olaisen (red.)
Hva innebærer det å ha utviklingsfremmende samtaler? Hvordan kan profesjonelle bistå ungdommer i vanskelige livssituasjoner og fremme ungdommenes egne evner til å mestre kriser og andre utfordringer de møter i livet?
Pris: Kr 189 Kr 379
Antall:
Hjelp til å fremme sosial forståelse og fungering ved autisme og synshemning
May Nyheim , Kari Tangvold , Med Beghdadi , Nils Kaland
Mennesker er sosiale vesener. For noen er det å være sosial en stor utfordring.
Pris: Kr 225 Kr 375
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Amita Jassi
Denne illustrerte boken er full av gode råd og informasjon som kan være til hjelp for venner, familie og fagpersoner som arbeider med barn og unge med tvangslidelser. Boken er lett å lese og kan brukes som en fellesskapsbok for voksne og barn.

 

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Kate Lambert
Hva vil det si å ha epilepsi? Hvilke typer epilepsi finnes? Er det en sykdom alle kan få? Hvordan påvirker epilepsi livet til den som har det? Hvordan kan epilepsi forebygges?

 

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Jude Welton
Boka handler om hvordan det er å leve med Asperger syndrom - både for den som har det, for pårørende og nettverket rundt.

 

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
Stephen N. Elliott , Frank M. Gresham
Hvordan gi barn og unge de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som trengs for å mestre sosiale utfordringer i skolen?
Pris: Kr 264 Kr 439
Antall:
Om samarbeidet mellom lærer og sosialarbeider
Ulrika Gustavsson , Nina Tømmerbakken
Boken beskriver hvordan læreren og sosialarbeideren kan arbeide sammen i skolen.
Pris: Kr 215 Kr 359
Antall:
om utviklingsstøttende relasjoner
Lis Møller
Vi har alle behov for å bli sett, hørt og anerkjent som de hele menneskene vi er. Men hva er egentlig anerkjennelse? Hva skal til for å skape gode, likeverdige og utviklingsstøttende relasjoner mellom mennesker?
Pris: Kr 189 Kr 379
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Anne Braff Brodzinsky
I denne boken møter du Charlotte, en jente som er adoptert.

 

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Sue Cottrell
I denne boken møter du Henrik, en gutt som stammer.

 

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Alan M. Hultquist
I denne boken møter du Sara, en jente med dysleksi?

 

Pris: Kr 99 Kr 199
Antall:
Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater
Jan Sivert Jøsendal , Gjert Langfeldt , Knut Roald
Skoleeiere som bevisst satser på skoleledernes og lærernes profesjonsutvikling, synes å nå lengst i å utvikle skoler med et godt læringsmiljø og gode læringsresultater.
Pris: Kr 305 Kr 439
Antall:
eDialog24 chat kontaktpunkt