Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer
Angelika Schafft
Tallet på personer med psykiske sykdomsdiagnoser som står utenfor arbeidslivet har økt sterkt de siste årene. Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer er derfor et svært viktig tema i dagens Norge
Pris: Kr 310 
Antall:
På vei mot en bedre hverdag
Margareth Randby
Boken gir en innføring i fagfeltet rus- og psykiatri. Forfatteren tar for seg psykiske lidelser, rusmisbruk og rusmidler og ulike behandlingsformer.
Pris: Kr 289 
Antall:
Helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset
Trine Normann , Johans Tveit Sandvin , Hanne Thommesen
Hva betyr rehabilitering for brukere, pårørende, tjenesteytere, ledere og beslutningstakere? Hvilke prinsipper må ligge til grunn for handling dersom brukerne skal få relevant og god bistand i sin individuelle prosess?
Pris: Kr 398 
Antall: