En praktisk håndbok for helsepersonell
Nina Lien Osen , Marit Overvik , Torhild Glørstad , Marit Relling

Denne boken er et praktisk hjelpemiddel for de som møter barn som pårørende i sitt arbeid. Forfatterne viser hvordan man på en støttende måte kan snakke med barn og syke foreldre/søsken.

Pris: Kr 429 
Antall:
Ansvar og (be)handling
Kari Killén

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv, psykiske lidelser eller andre alvorlige psykososiale belastninger.

Pris: Kr 475 
Antall:
Per Isdal

"Jeg hevder fortsatt at vold er vårt største samfunnsproblem (og helseproblem), og at den mest sentrale volden fortsatt i stor grad er privatisert og underlagt tabu. Dette gjør det så påtrengende viktig at vi forstår vold." Per Isdal

Pris: Kr 470 
Antall:
Erfaringer fra praktisk pårørendearbeid
Janne Ekeberg Amundsen , Helga Melkeraaen

Barn som lever med en rusbelastet forelder er sjelden i stand til å forestille seg at tilværelsen kan være annerledes.

Pris: Kr 389 
Antall:
Tverrfaglig samarbeid som arbeidsredskap
Nina Martinsen , Kjell-Ivar Andersen , Heidi Strekerud , Sissel Evensen , Christen Torp

Boken viser tydelig at det ikke er nok å sette seg ned sammen og tro at vi med det deltar i et tverrfaglig samarbeidsmøte!

Pris: Kr 359 
Antall:
Intervensjoner og atferdsendringer i praksis
Yngvild Sørebø Danielsen

Hva er overvekt og fedme hos barn? Hvor vanskelig er det? Hvordan kan vi forstå utvikling av fedme hos barn, og hvordan bør det behandles?

Pris: Kr 359 
Antall:
Ung, trett og trist
Gunilla Olsson
Det er viktig å oppdage depresjoner hos unge tidlig og sette inn behandling, slik at de ikke faller ut av skolegang og opplæring og mister viktige år av sin utvikling.
Pris: Kr 345 
Antall:
Arbeidsbok
Simon-Peter Neumer , Martina Gere , Juliane Junge-Hoffmeister
Program for foreldre til engstelige eller triste barn.
Pris: Kr 259 
Antall:
med barn og voksne i alle aldre
Karen Glistrup
Hvordan ha samtaler med barn og unge om angst, depresjoner og andre psykiske lidelser?
Pris: Kr 250 
Antall:
Samhandling på tvers
Kristin Olaisen (red.)
Hva innebærer det å ha utviklingsfremmende samtaler? Hvordan kan profesjonelle bistå ungdommer i vanskelige livssituasjoner og fremme ungdommenes egne evner til å mestre kriser og andre utfordringer de møter i livet?
Pris: Kr 379 
Antall:
Veileder
Simon-Peter Neumer , Martina Gere , Juliane Junge-Hoffmeister
Program for foreldre til engstelige eller triste barn
Pris: Kr 289 
Antall:
Om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser
Marit Borg , Alain Topor
Den mest virkningsfulle hjelpen er ikke alltid det behandlerne tror. I Virksomme relasjoner er den sosiale dimensjonen og hverdagslivet det viktigste, og boken gir en sterk oppfordring om å se mennesket bak diagnosen.
Pris: Kr 385 
Antall:
Psykisk helsearbeid i kommunen
Bjarne Lemvik
I boken beskrives konkrete modeller for det praktiske psykiske helsearbeidet og for hvordan en kommune kan legge til rette for reell brukermedvirkning.
Pris: Kr 375 
Antall:
Strategier og løsninger
Nick Dubin
Annerledes sosial væremåte og motoriske særegenheter, som er typiske trekk hos barn med autismespektertilstander, øker risikoen for å bli mobbet.
Pris: Kr 379 
Antall:
Veileder
Simon-Peter Neumer , Juliane Junge-Hoffmeister
SMART er et lavterskelverktøy for å forebygge og behandle emosjonelle problemer hos ungdom.
Pris: Kr 279 
Antall:
Arbeidsbok
Simon-Peter Neumer , Juliane Junge-Hoffmeister
SMART er et lavterskelverktøy for å forebygge og behandle emosjonelle problemer hos ungdom.
Pris: Kr 249 
Antall:
Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer
Angelika Schafft
Tallet på personer med psykiske sykdomsdiagnoser som står utenfor arbeidslivet har økt sterkt de siste årene. Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer er derfor et svært viktig tema i dagens Norge
Pris: Kr 310 
Antall:
På vei mot en bedre hverdag
Margareth Randby
Boken gir en innføring i fagfeltet rus- og psykiatri. Forfatteren tar for seg psykiske lidelser, rusmisbruk og rusmidler og ulike behandlingsformer.
Pris: Kr 289 
Antall:
I barnehagen, på helsestasjonen og i skolen
Jesper Juul
Når du treffer barn i din arbeidshverdag som ikke trives og utvikler seg som forventet, må du ta utgangspunkt i samspillet mellom foreldre og barn. Denne boken viser gjennom omfattende bruk av eksempler at veiledning av foreldre ikke handler om å finne årsaker eller fordele skyld, men om å legge til rette for endring.
Pris: Kr 369 
Antall:
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge
Sigrid Straand (red.)
Å sikre god psykisk helse og psykososial utvikling for barn og unge krever innsats fra mange tjenester og virksomheter i kommunene.
Pris: Kr 395 
Antall: