Etikk i omsorgsarbeid i andres hjem
Lars Gunnar Lingås

 Alle ansatte som trår over andres dørstokk, må vurdere sin etikk. Dette er ytterligere aktualisert nå som bruken av teknologi i velferd brer om seg i høyt tempo.

Pris: Kr 379 
Antall:
Refleksjon, organisasjon, ledelse
Tom Eide , Einar Aadland

 Et valg som er basert på ønskede verdier, gyldige prinsipper og mulige konsekvenser, og dessuten er uttrykk for godt skjønn - er et klokt valg.

Pris: Kr 379 
Antall:
En praktisk håndbok for helsepersonell
Nina Lien Osen , Marit Overvik , Torhild Glørstad , Marit Relling

Denne boken er et praktisk hjelpemiddel for de som møter barn som pårørende i sitt arbeid. Forfatterne viser hvordan man på en støttende måte kan snakke med barn og syke foreldre/søsken.

Pris: Kr 429 
Antall:
En praktisk guide til god veiledning av kandidater som skal ta fagprøve
Lucie Furulund , Hanne Øyen Herland , Unni Høsøien , Eli Sogn Iversen , Hanne Mensner Lerstang , Pippi Müller

Dette heftet er en støtte for deg som skal veilede en kandidat på vei mot fagprøven og andre utdanningsmål.

Pris: Kr 175 
Antall:
Ansvar og (be)handling
Kari Killén

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv, psykiske lidelser eller andre alvorlige psykososiale belastninger.

Pris: Kr 475 
Antall:
Nina Misvær og Per Lagerløv (red.)

Boken gir en bred innføring i sentrale temaer og praktisk veiledning i arbeidet på helsestasjonen.

Pris: Kr 665 
Antall:
En håndbok for deg som arbeider med flyktninger
Lena Scoufia , Nina Gran

Hva skal til for at flyktninger som kommer til Norge, skal mestre sin egen situasjon på best mulig måte? Hvordan skal vi i møte med nyankomne legge til rette for at de selv bidrar til å skape seg en ny tilværelse? Denne boken gir innspill til hvordan kommunen kan bidra til å oppnå dette.

Pris: Kr 369 
Antall:
Per Isdal

"Jeg hevder fortsatt at vold er vårt største samfunnsproblem (og helseproblem), og at den mest sentrale volden fortsatt i stor grad er privatisert og underlagt tabu. Dette gjør det så påtrengende viktig at vi forstår vold." Per Isdal

Pris: Kr 470 
Antall:
KS

Idéhefte om helseoversikter og planstrategi

Pris: Kr 149 
Antall:
Ann Goldman , Richard Hain , Stephen Liben (red.)

Et alvorlig sykt barn utfordrer oss på det mest grunnleggende ved det å være menneske, både emosjonelt og kognitivt. For mange av disse barna og unge er tid det de har minst av. Derfor er de avhengige av å bli møtt med den beste kunnskapen og praksisen vi har å tilby. Det handler om å være profesjonell med hjerte.

Pris: Kr 949 
Antall:
Kirsten Flaten

Denne boken handler om angsttilstanden sosial angst og hvordan denne overlapper med sjenanse.

Pris: Kr 375 
Antall:
Erfaringer fra praktisk pårørendearbeid
Janne Ekeberg Amundsen , Helga Melkeraaen

Barn som lever med en rusbelastet forelder er sjelden i stand til å forestille seg at tilværelsen kan være annerledes.

Pris: Kr 389 
Antall:
Jenter og de viktige relasjonene
Kari Myklebust

"Et gjesp, et smil, klær som forflytter seg - det kan være vanskelig å forklare til andre at man blir utsatt for skjult mobbing."

Pris: Kr 339 
Antall:
Tverrfaglig samarbeid som arbeidsredskap
Nina Martinsen , Kjell-Ivar Andersen , Heidi Strekerud , Sissel Evensen , Christen Torp

Boken viser tydelig at det ikke er nok å sette seg ned sammen og tro at vi med det deltar i et tverrfaglig samarbeidsmøte!

Pris: Kr 359 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Lucy Willetts , Polly Waite

I denne boken møter du Mona, en jente med angstlidelse.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Bryan Lask , Lucy Watson

Hva er spiseforstyrrelser? Hvilke ulike typer finnes det? Hva betyr det for en ung person å ha spiseforstyrrelser og hvilke konsekvenser kan forekomme ved sykdommen i lav alder?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Jude Welton

I denne boken møter du Tom, en gutt med autisme.

Kampanjepris 149,- pr. bok

Ved samlet kjøp av alle 16 stk. bøker i "Hva kan jeg fortelle deg serien" 129,- pr. bok.


Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Maureen Boon

Dyspraksi er en tilstand som innebærer vansker med å utføre bevegelser og handlinger. Noen personer med dyspraksi har vansker med å snakke og kommunisere.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Kommunikasjon og samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten, skoleetaten, sosialtjenesten i NAV og barneverntjenesten
Asbjørn Kjønstad

Stenger taushetsplikten for samarbeid mellom etater og ansatte som har ansvar for barn og unge – eller er den en døråpner?

Pris: Kr 369 
Antall:
Intervensjoner og atferdsendringer i praksis
Yngvild Sørebø Danielsen

Hva er overvekt og fedme hos barn? Hvor vanskelig er det? Hvordan kan vi forstå utvikling av fedme hos barn, og hvordan bør det behandles?

Pris: Kr 359 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Mal Leicester
I denne boken møter du Max, en gutt som har Tourettes syndrom.

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Julie Edge

Hva er diabetes? Hvordan er det å ha det? Hvordan kan du kjenne igjen tegnene på diabetes?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Marion Stanton

I denne boken møter du Sofie, en jente med cerbral parase (CP).

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Jacqueline Rayner

Hva er ME? Hva er symptomer på ME? Er dette noe alle kan få? Kan ME forebygges?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Lesley Mills
Hva er astma og hvordan er det å leve med det? Hvordan reagerer vi som blir vitner til et astmaanfall og hva bør vi gjøre når det skjer? Hvordan kan vi være i forkant av et astmaanfall og hvordan kan dette forebygges?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Maggie Johnson , Alison Wintgens

Denne boken handler om selektiv mutisme, en tilstand som er assosiert med sosial angst og beskriver barn og unge som er konsekvent tause i bestemte sosiale situasjoner selv om de kan snakke, og gjør det i andre situasjoner.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Uta Bastian , Åse Egge
Hvordan er det egentlig å ha ADHD?
Pris: Kr 239 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Amita Jassi
Denne illustrerte boken er full av gode råd og informasjon som kan være til hjelp for venner, familie og fagpersoner som arbeider med barn og unge med tvangslidelser. Boken er lett å lese og kan brukes som en fellesskapsbok for voksne og barn.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Arbeidsbok
Simon-Peter Neumer , Martina Gere , Juliane Junge-Hoffmeister
Program for foreldre til engstelige eller triste barn.
Pris: Kr 259 
Antall:
Hjelp til å fremme sosial forståelse og fungering ved autisme og synshemning
May Nyheim , Kari Tangvold , Med Beghdadi , Nils Kaland
Mennesker er sosiale vesener. For noen er det å være sosial en stor utfordring.
Pris: Kr 379 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Kate Lambert
Hva vil det si å ha epilepsi? Hvilke typer epilepsi finnes? Er det en sykdom alle kan få? Hvordan påvirker epilepsi livet til den som har det? Hvordan kan epilepsi forebygges?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Pris: Kr 45 
Antall:
Individuell brukermedvirkning i helsesektoren
Ebba Bredland
Pris: Kr 325 
Antall:
Veileder
Simon-Peter Neumer , Martina Gere , Juliane Junge-Hoffmeister
Program for foreldre til engstelige eller triste barn
Pris: Kr 289 
Antall:
Om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser
Marit Borg , Alain Topor
Den mest virkningsfulle hjelpen er ikke alltid det behandlerne tror. I Virksomme relasjoner er den sosiale dimensjonen og hverdagslivet det viktigste, og boken gir en sterk oppfordring om å se mennesket bak diagnosen.
Pris: Kr 385 
Antall:
Nytt fokus på funksjonshemming
Eli Knøsen , Ann Kristin Krokan
Forfatterne av boka er selv funksjonshemmede og de setter søkelyset på sin egen situasjon som diskriminerte, og forsøker å forstå årsakene. Hovedbudskapet er at det å bli utestengt fra en rekke samfunnsarenaer, ikke er et resultat av de kroppslige forutsetninger, men en konsekvens av samfunnsskapte hindringer og holdninger. Forfatterne benytter en skjønnlitterær form. Boka inneholder også en fordypningsdel
Pris: Kr 443 
Antall:
Kjersti Tytingvaag Rogne , Berger J. Hareide
Pris: Kr 370 
Antall:
Psykisk helsearbeid i kommunen
Bjarne Lemvik
I boken beskrives konkrete modeller for det praktiske psykiske helsearbeidet og for hvordan en kommune kan legge til rette for reell brukermedvirkning.
Pris: Kr 375 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Jude Welton
Boka handler om hvordan det er å leve med Asperger syndrom - både for den som har det, for pårørende og nettverket rundt.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Nina Misvær , Siren Haugland
Boken gir en bred innføring i det praktiske arbeidet i skolehelsetjenesten, og tar blant annet utgangspunkt i aktuelle lover og forskrifter samt skolens læreplan og elevenes "arbeidsmiljølov".
Pris: Kr 595 
Antall:
Strategier og løsninger
Nick Dubin
Annerledes sosial væremåte og motoriske særegenheter, som er typiske trekk hos barn med autismespektertilstander, øker risikoen for å bli mobbet.
Pris: Kr 379 
Antall:
Gidske Kvilhaug
Hvordan kan skolen legge til rette for et godt læringsmiljø for elever med Tourettes syndrom?
Pris: Kr 369 
Antall:
Årsaker, kartlegging og behandling
Børge Holden , Jan-Ivar Sållman
Hva kjennetegner skolenekting og hva er ikke skolenekting? I hvilke tilfeller og på hvilket tidspunkt skal det interveneres?
Pris: Kr 369 
Antall:
Veileder
Simon-Peter Neumer , Juliane Junge-Hoffmeister
SMART er et lavterskelverktøy for å forebygge og behandle emosjonelle problemer hos ungdom.
Pris: Kr 279 
Antall:
Stephen N. Elliott , Frank M. Gresham
Hvordan gi barn og unge de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som trengs for å mestre sosiale utfordringer i skolen?
Pris: Kr 439 
Antall:
Veier ut av låste atferdsmønstre
Lise Barsøe
Denne boken handler om de barna som aldri ser ut til å finne roen, de som lar egen frustrasjon gå ut over andre, og de som er for stille og innadvendte og som dermed ikke får tatt del i barnehagens sosiale liv.
Pris: Kr 380 
Antall:
Vera Edel Anthonsen
Hva kan gjøres for å holde barn og ansatte i barnehagen friske?
Pris: Kr 210 
Antall:
om utviklingsstøttende relasjoner
Lis Møller
Vi har alle behov for å bli sett, hørt og anerkjent som de hele menneskene vi er. Men hva er egentlig anerkjennelse? Hva skal til for å skape gode, likeverdige og utviklingsstøttende relasjoner mellom mennesker?
Pris: Kr 379 
Antall:
Kommunikasjon - minner - kriser - sorg
Ken Heap
Boken er skrevet for alle omsorgsarbeidere som ser det som en sentral del av sin faglige utvikling å tilegne seg og stadig forbedre en hensiktsmessig samtalemetodikk.
Pris: Kr 499 
Antall:
Arbeidsbok
Simon-Peter Neumer , Juliane Junge-Hoffmeister
SMART er et lavterskelverktøy for å forebygge og behandle emosjonelle problemer hos ungdom.
Pris: Kr 249 
Antall:
Om samarbeidet mellom lærer og sosialarbeider
Ulrika Gustavsson , Nina Tømmerbakken
Boken beskriver hvordan læreren og sosialarbeideren kan arbeide sammen i skolen.
Pris: Kr 359 
Antall:
På vei mot en bedre hverdag
Margareth Randby
Boken gir en innføring i fagfeltet rus- og psykiatri. Forfatteren tar for seg psykiske lidelser, rusmisbruk og rusmidler og ulike behandlingsformer.
Pris: Kr 289 
Antall:
Barn, foreldre og rusmiddelproblemer
Kari Killén , May Olofsson
Det sårbare barnet handler om hvordan vi kan hjelpe barn i familier med rusmiddelproblemer.
Pris: Kr 425 
Antall:
Helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset
Trine Normann , Johans Tveit Sandvin , Hanne Thommesen
Hva betyr rehabilitering for brukere, pårørende, tjenesteytere, ledere og beslutningstakere? Hvilke prinsipper må ligge til grunn for handling dersom brukerne skal få relevant og god bistand i sin individuelle prosess?
Pris: Kr 398 
Antall:
I barnehagen, på helsestasjonen og i skolen
Jesper Juul
Når du treffer barn i din arbeidshverdag som ikke trives og utvikler seg som forventet, må du ta utgangspunkt i samspillet mellom foreldre og barn. Denne boken viser gjennom omfattende bruk av eksempler at veiledning av foreldre ikke handler om å finne årsaker eller fordele skyld, men om å legge til rette for endring.
Pris: Kr 369 
Antall:
Nye muligheter for spedbarn og småbarn av rusmiddelavhengige og psykisk syke foreldre
Anne Elisabeth Brandt , Tone Hestmo Grenvik
Boken tar utgangspunkt i forfatternes arbeid med sped- og småbarnsfamilier som lever med rusmiddelavhengighet og psykiske vansker.
Pris: Kr 459 
Antall:
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge
Sigrid Straand (red.)
Å sikre god psykisk helse og psykososial utvikling for barn og unge krever innsats fra mange tjenester og virksomheter i kommunene.
Pris: Kr 395 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Anne Braff Brodzinsky
I denne boken møter du Charlotte, en jente som er adoptert.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Alan M. Hultquist
I denne boken møter du Sara, en jente med dysleksi?

 

Pris: Kr 199 
Antall:
En guide for venner, familie og fagpersoner
Sue Cottrell
I denne boken møter du Henrik, en gutt som stammer.

 

Pris: Kr 199 
Antall:
Fra ord til handling
Anne Gerd Samuelsen
Hvor gode vi er på å være bevisst oppmerksomt til stede i de ulike relasjoner, er avgjørende for om det blir et godt samspill eller ikke.
Pris: Kr 368 
Antall:
Åsmund Edvardsen , Leif Kåre Helland
Boken skal gi kommunale saksbehandlere et bedre utgangspunkt for å kunne forstå forskriften for egenbetaling og gjøre riktige beregninger.
Pris: Kr 379 
Antall:
Lasse Skaug
Denne boken gir deg en oversikt over de forskjellige trinnene i saksbehandlingen av kommunale helse- og omsorgstjenester. Du får videre en kort presentasjon av juridisk metodelære og viktige sider ved rettssikkerheten til de som søker og mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
Pris: Kr 398 
Antall:
IKOS - individbasert kompetansestyring
Marit Strandquist , Lise Adal
Store endringer i helse- og omsorgstjenesten de siste tiårene har ført til press på tjenesten. Det er nødvendig å se med nye øyne på styringen av fremtidens kommunehelsetjeneste
Pris: Kr 365 
Antall: