Forebygging er alles ansvar
Kari Killén

Barndommen varer ikke bare livet ut. Den varer i generasjoner.

Pris: Kr 449 
Antall:
Ansvar og (be)handling
Kari Killén

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv, psykiske lidelser eller andre alvorlige psykososiale belastninger.

Pris: Kr 475 
Antall:
Hege Sundt (red.)
Ny utgave av Fosterhjemshåndboka er oppdatert i henhold til bestemmelser i lovverk, forskrifter, retningslinjer og veiledere.

 

Pris: Kr 589 
Antall:
Risiko og omsorgssvikt - et helseproblem og tverrfaglig ansvar
Kari Killén

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv og alvorlige psykiske lidelser.

Pris: Kr 569 
Antall:
Tverrfaglig samarbeid som arbeidsredskap
Nina Martinsen , Kjell-Ivar Andersen , Heidi Strekerud , Sissel Evensen , Christen Torp

Boken viser tydelig at det ikke er nok å sette seg ned sammen og tro at vi med det deltar i et tverrfaglig samarbeidsmøte!

Pris: Kr 359 
Antall:
Barn, foreldre og rusmiddelproblemer
Kari Killén , May Olofsson
Det sårbare barnet handler om hvordan vi kan hjelpe barn i familier med rusmiddelproblemer.
Pris: Kr 425 
Antall:
I barnehagen, på helsestasjonen og i skolen
Jesper Juul
Når du treffer barn i din arbeidshverdag som ikke trives og utvikler seg som forventet, må du ta utgangspunkt i samspillet mellom foreldre og barn. Denne boken viser gjennom omfattende bruk av eksempler at veiledning av foreldre ikke handler om å finne årsaker eller fordele skyld, men om å legge til rette for endring.
Pris: Kr 369 
Antall:
Nye muligheter for spedbarn og småbarn av rusmiddelavhengige og psykisk syke foreldre
Anne Elisabeth Brandt , Tone Hestmo Grenvik
Boken tar utgangspunkt i forfatternes arbeid med sped- og småbarnsfamilier som lever med rusmiddelavhengighet og psykiske vansker.
Pris: Kr 459 
Antall:
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge
Sigrid Straand (red.)
Å sikre god psykisk helse og psykososial utvikling for barn og unge krever innsats fra mange tjenester og virksomheter i kommunene.
Pris: Kr 395 
Antall:
Hvordan forstå barnevernsledelse
Liv H. Wiborg
Boken vil være til hjelp når det oppstår konflikt mellom den faglige standarden på barnevernstjenester og de økonomiske rammene de ansatte må operere innenfor.
Pris: Kr 370 
Antall: