Forebygging er alles ansvar
Kari Killén

Barndommen varer ikke bare livet ut. Den varer i generasjoner.

Pris: Kr 449 
Antall:
En praktisk håndbok for helsepersonell
Nina Lien Osen , Marit Overvik , Torhild Glørstad , Marit Relling

Denne boken er et praktisk hjelpemiddel for de som møter barn som pårørende i sitt arbeid. Forfatterne viser hvordan man på en støttende måte kan snakke med barn og syke foreldre/søsken.

Pris: Kr 429 
Antall:
En praktisk guide til god veiledning av kandidater som skal ta fagprøve
Lucie Furulund , Hanne Øyen Herland , Unni Høsøien , Eli Sogn Iversen , Hanne Mensner Lerstang , Pippi Müller

Dette heftet er en støtte for deg som skal veilede en kandidat på vei mot fagprøven og andre utdanningsmål.

Pris: Kr 175 
Antall:
Ansvar og (be)handling
Kari Killén

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv, psykiske lidelser eller andre alvorlige psykososiale belastninger.

Pris: Kr 475 
Antall:
Nina Misvær og Per Lagerløv (red.)

Boken gir en bred innføring i sentrale temaer og praktisk veiledning i arbeidet på helsestasjonen.

Pris: Kr 650 
Antall:
KS

Idéhefte om helseoversikter og planstrategi

Pris: Kr 149 
Antall:
I barnehagen og hjemme
Birte Svatun

Hvordan kan vi som voksne omsorgspersoner ivareta de særlig sensitive barna i barnehagen og hjemme?

Pris: Kr 369 
Antall:
Kirsten Flaten

Denne boken handler om angsttilstanden sosial angst og hvordan denne overlapper med sjenanse.

Pris: Kr 375 
Antall: