Utviklingsfremmende samtaler med ungdom
Pris: Kr 379
Antall sider: 208
ISBN: 978844621434
Utgave: 1
Utgitt: 2012
Pris: Kr 379 
Antall:
Utviklingsfremmende samtaler med ungdom
Samhandling på tvers

Hva innebærer det å ha utviklingsfremmende samtaler? Hvordan kan profesjonelle bistå ungdommer i vanskelige livssituasjoner og fremme ungdommenes egne evner til å mestre kriser og andre utfordringer de møter i livet?

 Denne boken bygger på erfaringene fra et psykososialt lavterskeltilbud i skolehelsetjenesten i videregående skole i Oslo.Boken vil hjelpe og inspirere deg til å støtte ungdom i vanskelig situasjoner, skape dialog og hjelpe dem med å ta riktige valg, samt tidlig oppdage ungdom som har vansker og henvise videre til aktuelle instanser. For å utvikle en sterk, tydelig og kompetent skolehelsetjeneste, trenger vi tverrfaglig samarbeid og nytenkning. Utviklingsfremmende samtaler er et fremragende eksempel på tverrfaglig samarbeid og en positiv utvikling av tjenesten.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 379 
Antall:
Hva innebærer det å ha utviklingsfremmende samtaler? Hvordan kan profesjonelle bistå ungdommer i vanskelige livssituasjoner og fremme ungdommenes egne evner til å mestre kriser og andre utfordringer de møter i livet?
Kr 379
 Denne boken bygger på erfaringene fra et psykososialt lavterskeltilbud i skolehelsetjenesten i videregående skole i Oslo.Boken vil hjelpe og inspirere deg til å støtte ungdom i vanskelig situasjoner, skape dialog og hjelpe dem med å ta riktige valg, samt tidlig oppdage ungdom som har vansker og henvise videre til aktuelle instanser. For å utvikle en sterk, tydelig og kompetent skolehelsetjeneste, trenger vi tverrfaglig samarbeid og nytenkning. Utviklingsfremmende samtaler er et fremragende eksempel på tverrfaglig samarbeid og en positiv utvikling av tjenesten.