Pris: Kr 395
Antall sider: 226
ISBN: 9788244623919
Utgave: 1
Utgitt: 2020
Pris: Kr 395 
Antall:
Gode medarbeidere i barnehagen
Arbeid med lek og inkludering

Som medarbeider i barnehagen må du ha forståelse for leken som fenomen og lekens betydning for barns trivsel og utvikling.

Denne boken viser hvordan du kan bidra til at leken får en sentral plass i hverdagen. I tillegg får du en rekke forslag til hva du kan gjøre for å hjelpe de barna som står utenfor det lekende fellesskapet. Forfatteren presenterer en modell for hvordan du som barnehagemedarbeider kan reflektere rundt formidling, din egen og barnehagens praksis samt barnas opplevelser.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 395 
Antall:

Som medarbeider i barnehagen må du ha forståelse for leken som fenomen og lekens betydning for barns trivsel og utvikling.

Kr 395

Denne boken viser hvordan du kan bidra til at leken får en sentral plass i hverdagen. I tillegg får du en rekke forslag til hva du kan gjøre for å hjelpe de barna som står utenfor det lekende fellesskapet. Forfatteren presenterer en modell for hvordan du som barnehagemedarbeider kan reflektere rundt formidling, din egen og barnehagens praksis samt barnas opplevelser.

Bla i boka