Pris: Kr 340
Antall sider: 198
ISBN: 9788244623872
Utgave: 1
Utgitt: 2019
Pris: Kr 340 
Antall:
Tillit
KS Fokevalgtprogram 2019-2023
KS

Tillit er den mest sentrale verdien i et godt lokaldemokrati. Først og fremst handler det om tillit mellom dere som folkevalgte og innbyggerne, men det handler også om tillit mellom dere som er folkevalgte og administrasjonen, og dere folkevalgte imellom.

I et demokrati er valg viktig. Men også det som skjer mellom valgene, er viktig. I et demokrati er det dere som folkevalgte som tar beslutninger på vegne av innbyggerne. Derfor er tillit fra innbyggerne et grunnleggende vilkår for et godt demokrati.

Denne boka og KS Folkevalgtprogram skal gi deg en god rolleforståelse og trygghet som folkevalgt. De vil også motivere og være til hjelp når du skal løse utfordringer og skape muligheter som er til det beste for innbyggerne.

Kvantumsrabatt:

10-20 bøker kr. 289,- pr. bok.

21-49 bøker kr. 270,- pr. bok.

50 eller flere kr. 238,- pr. bok.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 340 
Antall:

Tillit er den mest sentrale verdien i et godt lokaldemokrati. Først og fremst handler det om tillit mellom dere som folkevalgte og innbyggerne, men det handler også om tillit mellom dere som er folkevalgte og administrasjonen, og dere folkevalgte imellom.

Kr 340

I et demokrati er valg viktig. Men også det som skjer mellom valgene, er viktig. I et demokrati er det dere som folkevalgte som tar beslutninger på vegne av innbyggerne. Derfor er tillit fra innbyggerne et grunnleggende vilkår for et godt demokrati.

Denne boka og KS Folkevalgtprogram skal gi deg en god rolleforståelse og trygghet som folkevalgt. De vil også motivere og være til hjelp når du skal løse utfordringer og skape muligheter som er til det beste for innbyggerne.

Kvantumsrabatt:

10-20 bøker kr. 289,- pr. bok.

21-49 bøker kr. 270,- pr. bok.

50 eller flere kr. 238,- pr. bok.

Bla i boka