Pris: Kr 249
Antall sider: 163
ISBN: 9788244623841
Utgave: 1
Utgitt: 2019
Pris: Kr 249 
Antall:
I fars vold
e-bok

Dette er en helt spesiell bok om vold i hjemmet. Den handler om avsky for vold - og om en far som viste sin avsky med vold. Dette er forfatterens egen historie.

Vold er mer enn psykisk og fysisk vold. Forfatteren forklarer ulike voldsformer, maktstrukturer og volds- og hersketeknikker ut fra et helhetlig perspektiv på forholdet mellom  enkeltmennesket og omverdenen. Han anvender filosofer, forfattere og andre som har skrevet om vold, og går sterkt imot forklaringer som reduserer voldsbruken til bare biologi, psykologi eller sosiologi, Forfatterens perspektiv er helhetlig, der enkeltmennesket, dets tanke- og væremåte, ses ut fra det indre forholdet mellom individet og omverdenen.

Boka veksler mellom fortellinger om vold og mer vitenskapelige og filosofiske refleksjoner. Den gir et helhetlig perspektiv på familievold og avdekker mangesidigheten i den makt- og voldsstrukturen som har hverdagen og hjemmet som arene. Boka er en unik kilde til innsikt for alle hjelpere. Papirutgaven av boka ble utgitt i 2000.

Kjøp på e-bok.no

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 249 
Antall:

Dette er en helt spesiell bok om vold i hjemmet. Den handler om avsky for vold - og om en far som viste sin avsky med vold. Dette er forfatterens egen historie.

Kr 249

Vold er mer enn psykisk og fysisk vold. Forfatteren forklarer ulike voldsformer, maktstrukturer og volds- og hersketeknikker ut fra et helhetlig perspektiv på forholdet mellom  enkeltmennesket og omverdenen. Han anvender filosofer, forfattere og andre som har skrevet om vold, og går sterkt imot forklaringer som reduserer voldsbruken til bare biologi, psykologi eller sosiologi, Forfatterens perspektiv er helhetlig, der enkeltmennesket, dets tanke- og væremåte, ses ut fra det indre forholdet mellom individet og omverdenen.

Boka veksler mellom fortellinger om vold og mer vitenskapelige og filosofiske refleksjoner. Den gir et helhetlig perspektiv på familievold og avdekker mangesidigheten i den makt- og voldsstrukturen som har hverdagen og hjemmet som arene. Boka er en unik kilde til innsikt for alle hjelpere. Papirutgaven av boka ble utgitt i 2000.

Kjøp på e-bok.no