Pris: Kr 1549
Antall sider: 610
ISBN: 9788244623834
Utgave: 6
Utgitt: 2019
Pris: Kr 1549 
Antall:
Kommuneloven med kommentarer

Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt, og gjelder for alle organer og alle saksområder i kommunalforvaltningen. Loven gjelder også for fylkeskommunene og disses organer.

Den nye kommuneloven legger grunnlaget for at kommunene også i fremtiden skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne sine. "Vi legger fram en moderne kommunelov. Kommuneloven skal leses og forstås av folkevalgte, ansatte og innbyggere. Det er derfor svært viktig at loven er moderne og tilgjengelig", sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I denne nye kommentarutgaven er loven utførlig kommentert. Registre for stikkord, lover og forskrifter samt dommer gjør boken til et svært godt oppslagsverk.

Den nye utgaven av Kommuneloven med kommentarer vil foreligge i fjerde kvartal 2019. Send e-post til: bestilling@kf.no, eller kontakt oss på telefon 24 13 28 50 om du ønsker å forhåndsbestille boken.Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 1549 
Antall:
Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt, og gjelder for alle organer og alle saksområder i kommunalforvaltningen. Loven gjelder også for fylkeskommunene og disses organer.

Kr 1549

Den nye kommuneloven legger grunnlaget for at kommunene også i fremtiden skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne sine. "Vi legger fram en moderne kommunelov. Kommuneloven skal leses og forstås av folkevalgte, ansatte og innbyggere. Det er derfor svært viktig at loven er moderne og tilgjengelig", sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I denne nye kommentarutgaven er loven utførlig kommentert. Registre for stikkord, lover og forskrifter samt dommer gjør boken til et svært godt oppslagsverk.

Den nye utgaven av Kommuneloven med kommentarer vil foreligge i fjerde kvartal 2019. Send e-post til: bestilling@kf.no, eller kontakt oss på telefon 24 13 28 50 om du ønsker å forhåndsbestille boken.