Pris: Kr 1549
Antall sider: 610
ISBN: 9788244623834
Utgave: 6
Utgitt: 2019
Pris: Kr 1549 
Antall:
Kommuneloven 2018
med kommentarer

Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt, og gjelder for alle organer og alle saksområder i kommunalforvaltningen. Loven gjelder også for fylkeskommunene og disses organer.

Kommuneloven etablerer kommuner og fylkeskommuner som selvstendige offentlige forvaltningsorganer med forankring i lokaldemokratiet, og fastsetter de rettslige rammene for all kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Her finner vi bestemmelser om

- kommunalt selvstyre og prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til kommunene

- folkevalgte organer og forholdet til administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner

- kommunedirektørens og ordførerens myndighet og oppgaver

- egenkontroll i kommuner og fylkeskommuner

- statlig kontroll og tilsyn med kommuner og fylkeskommuner

- grunnleggende regler for økonomiforvaltningen

Bla i boka———

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 1549 
Antall:

Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt, og gjelder for alle organer og alle saksområder i kommunalforvaltningen. Loven gjelder også for fylkeskommunene og disses organer.

Kr 1549

Kommuneloven etablerer kommuner og fylkeskommuner som selvstendige offentlige forvaltningsorganer med forankring i lokaldemokratiet, og fastsetter de rettslige rammene for all kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Her finner vi bestemmelser om

- kommunalt selvstyre og prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til kommunene

- folkevalgte organer og forholdet til administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner

- kommunedirektørens og ordførerens myndighet og oppgaver

- egenkontroll i kommuner og fylkeskommuner

- statlig kontroll og tilsyn med kommuner og fylkeskommuner

- grunnleggende regler for økonomiforvaltningen

Bla i boka———