Pris: Kr 415
Antall sider: 242
ISBN: 9788244623827
Utgave: 5
Utgitt: 2020
Pris: Kr 415 
Antall:
Betaling for beboere i institusjon
Beregning av egenandel på sykehjem og i andre kommunale institusjoner

Hva skal en beboer betale for et opphold i en kommunal institusjon? Hvilke plikter har beboeren og kommunen ved beregning av egenandelen? Hvordan skal egenandelen beregnes, og hvordan er gangen i egenbetalingssaker?

Dette er viktige spørsmål for kommunene når de skal beregne og kontrollere egenandelene for institusjonsplasser, først og fremst opphold på sykehjem. Gjennom teori og praktiske eksempler får du kunnskap om saksgangen i egenbetalingssaker. Bestemmelsene om institusjonsbetaling etter første kapittel i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester blir nøye gjennomgått og kommentert.

Boken gir et godt grunnlag for å kunne forstå selve forskriften og til å gjøre riktige beregninger. Denne nye utgaven av boken har vært gjennom en omfattende revisjon og er oppdatert i henhold til gjeldende regler og nyere tolkningsuttalelser. Det er også tatt inn flere nye eksempler.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 415 
Antall:

Hva skal en beboer betale for et opphold i en kommunal institusjon? Hvilke plikter har beboeren og kommunen ved beregning av egenandelen? Hvordan skal egenandelen beregnes, og hvordan er gangen i egenbetalingssaker?

Kr 415

Dette er viktige spørsmål for kommunene når de skal beregne og kontrollere egenandelene for institusjonsplasser, først og fremst opphold på sykehjem. Gjennom teori og praktiske eksempler får du kunnskap om saksgangen i egenbetalingssaker. Bestemmelsene om institusjonsbetaling etter første kapittel i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester blir nøye gjennomgått og kommentert.

Boken gir et godt grunnlag for å kunne forstå selve forskriften og til å gjøre riktige beregninger. Denne nye utgaven av boken har vært gjennom en omfattende revisjon og er oppdatert i henhold til gjeldende regler og nyere tolkningsuttalelser. Det er også tatt inn flere nye eksempler.

Bla i boka